Pressmeddelande -

Nordiskt materialbibliotek invigt

Vad är ett textilbibliotek och vad ska man med ett sådant till? Programförklaringen för det ger ett svar. ”För produktutveckling behövs en materialbank. Alla produktutvecklare skapar sig en sådan. Ett ’bibliotek’ är per definition en plats för att ’samla och ordna’”.
– Det här är ett historiskt ögonblick, där invigningen symboliserar ett embryo som ska växa, säger Stig Nilsson.

För två år sedan föddes tanken på ett textilt materialbibliotek vid Högskolan i Borås. De senaste månaderna har konsulten Johan Heinerud arbetat med att få ihop bitarna. Även Textilmuseet och Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan har varit delaktiga i arbetet. Det textila materialbiblioteket är också en milstolpe för Institutionen Textilhögskolan.
– Det kommer ha en central funktion på Simonsland, för produktutvecklingar. Det här är vad vi behöver. Förut stod en produktutvecklare ensam med sina tester, med det textila materialbiblioteket har vi möjlighet att skapa en kommunikation mellan olika förutsättningslösa intressenter.
– Det är också viktigt för Smart Textiles som får ett skyltfönster. Nu kan de visualisera vad de gör.

Vilka är det till för?
– Produktutvecklare, industrifolk, designers, arkitekter, studenter och andra som kan vara intresserade av det. Det är kanske lite avancerat för vanligt folk, även om det i slutändan kan vara dem till nytta.

Varför blev invigningen just nu?
– Nu är vi redo och vill ha en feedback från industrin och övriga intressenter att vi är på rätt väg. Förhoppningsvis kommer industrin och säger att de vill marknadsföra sina produkter, avslutar Stig Nilsson

Text och foto: Kristoffer Lidén

Fakta:
Onsdagen den 19 maj invigdes Textilhögskolans materialbibliotek. Meningen är att man ska bli en mötesplats som väcker nyfikenhet, inspirerar och uppmuntrar till kreativa tankar. Här ska företag, produktutvecklare, designers och sist men inte minst studenter och forskare mötas över gränserna. Projektet ingår som en del i Smart Textiles och vi hoppas bli en del av det kreativa rummet som på sikt kan leda till en ökad produktutveckling. Materialbiblioteket kommer att bli en viktig del av det textila klustret när Textilhögskolan flyttar till Simonsland.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • nordiskt textilt materialbibliotek
  • materialbibliotek
  • stig nilsson
  • erik bresky
  • invigning
  • johan heinerud
  • textilhögskolan

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01