Pressmeddelande -

Nu är höstens katalog här

”Ett första steg mot ditt framtida CV”. Det citatet pryder framsidan av Högskolan i Borås nya utbildningskatalog. Temat är en uppföljning av förra årets CV-kampanj.
– Förra året visade vi upp studenters CV:s på vår webb, och nu följer vi upp några av dem för att se hur det har gått. Tanken är att katalogen och webben ska hänga ihop och komplettera varandra, säger Jennifer Liljenvald Tydén, som varit projektledare för katalogen.

Den nya katalogen kommer att tryckas i 18 000 exemplar och innehåller information om alla utbildningar och kurser som startar hösten 2011 vid Högskolan i Borås. 

– Förutom information om utbildningarna och studentstaden ville vi i år visa upp vad Borås har att erbjuda inom entreprenörskap. Jobbmässigt är Borås en stad att stanna kvar i, säger Jennifer Liljenvald Tydén.

Följande utbildningar är nya för i år:
- Kandidat i event management
180 högskolepoäng
- Dubbel kandidat i affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT
240 högskolepoäng
- Kandidat i textil produktutveckling med entre­prenör och affärsinriktning
120 + 60 högskolepoäng
- Magisterutbildning i utvärdering med inriktning mot vård, skola, omsorg och kultur
60 högskolepoäng – halvfart
- Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management
120 högskolepoäng
- Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor
120 högskolepoäng
- Masterutbildning i textilteknik
120 högskolepoäng

Precis som förra året skickas inte katalogen hem till avgångselever på gymnasiet i regionen. Istället får elever på vissa utbildningar ett vykort med information om hur man kan beställa den via SMS. Katalogen finns även att beställa på www.hb.se. Där hittar man också alla utbildningar.

Redan i höstas trycktes en särskild utbildningskatalog framtagen för mässor och skolbesök, men den innehåller endast höstens utbildningar på grundnivå. Den nya katalogen är komplett med påbyggnadsutbildningar och kurser.

Sista anmälningsdag för hösten 2011 är 15 april och anmälan görs via studera.nu.

För mer information kontakta Jennifer Liljenvald Tydén, informatör, tfn: 0708-53 54 40 alt.
e-post: jennifer.tyden@hb.se

Ämnen

  • Utbildning

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01