Pressmeddelande -

Snabbrötning − från avfall till biogas på tre dagar

Rötningstiden av avfall till biogas kan kortas från 30 till endast tre dagar. Detta presenteras i en ny avhandling som läggs fram av den allra första disputerade inom området resursåtervinning på Högskolan i Borås, Solmaz Aslanzadeh.

− Detta är en milstolpe. Det innebär en ny spännande utveckling för Högskolan i Borås. Det visar att vi har en mycket väl fungerande forskning och forskningsutbildning inom området resursåtervinning som är unikt, förklarar Tomas Wahnström, studierektor för utbildningen.

−Vi är oerhört stolta att vi har en solid och stark miljö att erbjuda våra forskarstudenter, tillägger Peter Axelberg, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

På Borås Energi och miljö AB producerar man biogas från matavfall och gödsel. Idag tar rötningsprocessen av avfall vid biogasprodukt vanligtvis upp till 30 dagar beroende på vad avfallet består av. Rent matavfall går snabbare att röta än om det är uppblandat med svårnedbrytbara material t.ex. halm eller skogsavfall. 

Första doktoranden - unikt område

Solmaz Aslanzadeh är den allra första forskarstudenten inom området resursåtervinning att disputera. Hon har studerat hur man kan öka effektiviteten vid rötning av svårnedbrytbara material och dessutom minska tiden för själva rötningsprocessen vilket ger snabbare produktion av biogas.

Hon har studerat hur olika mikroorganismer som bryter ner avfallet jobbar och vad som händer när man delar upp rötningsprocessen i två steg. I ett första steg fick snabbväxande mikroorganismer bryta ner materialet till lösliga molekyler. I det andra steget fick långsamma och känsligare mikroorganismer ta vid och fortsätta processen att omvandla de lösliga molekylerna till biogas. Denna nya process gör att man kan öka belastningen av organiska material avsevärt och samtidigt minska reaktorns volym. Rötningstiden förkortades avsevärt från 30 till tre dagar.

Solmaz Aslanzadeh har genomfört sitt forskningsprojekt i samarbete med Borås energi och miljö AB där man producerar biogas till bland annat fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme.

Biogas

Biogas är en förnyelsebar gas som kan användas till bland annat fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme. Biogas består huvudsakligen av metangas. Biogas bildas när organiskt material som gödsel och matavfall, från både hushåll och industri bryts ner av mikroorganismer under syrefria förhållanden. Processen kallas rötning och kan ske spontat i in naturen, såsom våtmarker och i magen på idisslande djur, t.ex. kor. Hur mycket biogas ett organiskt material kan producera beror på materialets karaktär och komposition. Exempelvis kan ett ton matavfall ge cirka 400 kubikmeter metan medan samma mängd avfall bestående av svårnedbrytbara material som halm eller skogsavfall ger betydligt mindre metan. Det vanligaste sättet att producera biogas är lägga organiskt material i en rötkammare som består av en lufttät behållare.


Text: Solveig Klug Foto: Jerker Andersson

Porträttfoto: Henrik Bengtsson

Solmaz Aslanzadeh

Från: Borås
Examen: Högskoleingenjörsexamen i kemiteknik, Chalmers 2009, teknologie magisterexamen i kemiteknik – tillämpad bioteknik, 2011 Forskarstudier: Industridoktorand på Högskolan i Borås för Borås Energi och miljö AB, 2010. Forskarutbildning i resursåtervinning på Högskolan i Borås 2011-2014.
Titel på avhandling: Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production
Handledare: Professor Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås

Disputation

27 februari 2014, kl: 10:00−12:00
Plats: Sal E310, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
Ämne: Bioteknik
Opponent: Irini Angelidaki, professor vid Institutet för Miljöteknik, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark Disputationen genomförs på engelska.

Mer information

Solmaz Aslanzadeh på tfn: 033-435 4620, e-post: solmaz.aslanzadeh@hb.se
Tomas Wahnström, studierektor för forskningsutbildningen inom resursåtervinning, mobil: 0733-970865, e-post: tomas.wahnstrom@hb.se
Peter Axelberg, prefekt för Institutionen Ingenjörshögskolan, mobil: 0760-507034, e-post: peter.axelberg@hb.se


Ämnen

  • Miljö

Taggar

  • biogas
  • återvinning
  • återvinningasanläggning
  • återvinning av avfall
  • rötkammare
  • rötgas

Regioner

  • Västra Götaland

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01

Relaterat material