Pressmeddelande -

Sociologiutbildning av hög kvalitet på Högskolan i Borås

Kandidatutbildningen i sociologi vid Högskolan i Borås håller enligt Högskoleverket (HSV) hög kvalitet. När verket idag, onsdag, presenterar utvärderingar av utbildningar i bland annat sociologi håller två mycket hög kvalitet och tio hög kvalitet. Sex utbildningar i landet har samtidigt fått betyget bristande kvalitet. Sedan tidigare har Institutionen för pedagogiks utbildningar i arbetsvetenskap och psykologi placerat sig i topp i utvärderingarna.

– Att sociologiutbildningen får betyget hög kvalitet är ännu ett kvitto på ett det goda arbete som bedrivs på institutionen med att modernisera, kvalitetssäkra och göra ännu mer yrkesrelevanta utbildningar, säger Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås. Hög kvalitet på utbildningarna i arbetsvetenskap och sociologi och mycket hög kvalitet på utbildningen i psykologi är väldigt positiva besked för högskolan och institutionen.

Högskolverket utvärderar under perioden 2011 – 2014 kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen.

För mer information, kontakta:

Lars-Erik Olsson, prefekt
Institutionen för Pedagogik, Högskolan i Borås
Telefon: 033-435 4242
Mobiltelefon:
0705-634004
E-post:
Lars-Erik.Olsson@hb.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • högskoleutbildning
  • högskoleverket
  • kvalitet
  • pedagogik

Regioner

  • Västra Götaland

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01