Pressmeddelande -

Spelande kläder och osynliga färger i ny utställning

Kom på upptäcktsfärd i morgondagens textilier! På Textilmuseet i Borås visas under sex veckor en extrainsatt utställning med Smart Textiles-projekt från Textilhögskolan. Jeannine Han och Marjan Kooroshnia, masterstudenter i textildesign och smarta textilier, presenterar nya idéer för användning av textila material. Konstnärliga uttryck och teknologiska möjligheter samspelar med människans kropp och sinnen.

Jeannine Hans projekt ”The Textile/ Textilen” är en kollektion plagg som undersöker sambandet mellan färg, mönster och ljud. Sensorer inbyggda i plaggens mönster interagerar med kroppens rörelse och skapar en ljudupplevelse. Projektet är utformat i samarbete med Daniel Riley.

Marjan Kooroshnias projekt ”Dash” utforskar temat dag och natt - liv och död. I två rörliga installationer reagerar de textila materialen på värme och ljus. Hon arbetar också med att utveckla egna recept för föränderliga tryckfärger. I utställningen visas en serie munskydd där mönstren förändras beroende på temperatur.

Textilmuseet vill både visa textilindustrins förflutna men också vad som händer just nu. I samarbete med Textilhögskolan och Smart Textiles presenteras aktuella studentarbeten och prototyper.  Flytten till Simonsland 2013 öppnar nya möjligheter för detta viktiga samarbete.

Museets besökare bjuds i denna utställning på en ovanlig och sinnig upplevelse under en begränsad period. Lördag den 22 januari 2011 kommer utställarna hålla en presentation och performance av utställningen kl. 14-15.

Kontakt Textilmuseet: Jan Berg,  033-35 89 61

Se också följande länkar för att få veta mer om projekten:

Marjan Kooroshnias "Dash" 
Marjan Kooroshnias "Medical Masks"

Jeannine Han "The Textile/Textilen"

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • performance
 • jeannine han
 • marjan kooroshnia
 • daniel riley
 • spelande kläder
 • termokromatiska färger
 • smart textiles
 • masterutbildning
 • utställning
 • textilhögskolan

Regioner

 • Skåne

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Kontakter

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01