Pressmeddelande -

Stipendier till teknikstudenter på Högskolan i Borås - hela listan

Vid institutionen ingenjörshögskolans årliga avslutningar den 1 samt den 8 juni för ingenjörsstudenter på grundnivå och avancerad nivå samt högskoletekniker har stipendier och pris delats ut:

Master- och magisterstudenter

Waste Recovery – aktörssamverkan i Borås för bästa examensarbete inom området resursåtervinning:
Amirfarrokh Farzaneh,
master i resursåtervinning – hållbara tekniska system 2000 kr
Hosein Bidgoli,
master i resursåtervinning – industriell bioteknik 2000 kr
Ayda Barid Bapapour,
master i resursåtervinning – industriell bioteknik 1000 kr

Forskningsstiftelsen för eLogistik och Demand Chain Management:
Tobias Pettersson,
magister i industriell ekonomi – logistik 5000 kr

Pris och diplom för bästa studieprestation – master- och magister:
Sunil Kumar, master i resursåtervinning – hållbara tekniska system
Rajendran Karthik,
master i resursåtervinning – industriell bioteknik
Linus Johansson,
magister i industriell ekonomi – kvalitet & miljö
Tobias Pettersson,
magister i industriell ekonomi –  logistik

Diplom och pris för bästa posterpresentation av examensarbete: Mehran Khakpour och Fredrik Hansson, magister i industriell ekonomi – kvalitet & miljö

Högskoleingenjörer och högskoletekniker

SYSteam:
Johan Karlsson
, utvecklingsingenjör – elektroteknik och data 10000 kr

Waste Recovery – aktörssamverkan i Borås för bästa examensarbete inom området resursåtervinning:
Eric Fransson & Pouria Tavakol, energiingenjörer 2000 kr
Ulrica Joutsen,
kemiingenjör – tillämpad bioteknik 2000 kr
Sofia Claesson & Rebecca Keckman
, kemiingenjör – tillämpad bioteknik 2000 kr

Forskningsstiftelsen för eLogistik och Demand Chain Management:
David Liljedahl & Magnus Olsson, industriell ekonomi - logistikingenjör, 5000 kr

Byggnadstekniska föreningen:
Stefan Duvnjak & Nicolas St. Pierre, byggingenjör, 4000 kr

Gunnar Ivarsons stipendium inom området byggteknik:
Byggingenjör:
Anna Andersson 10000 kr
Robbin Evertsson 10000 kr
Stefan Duvnjak 10000 kr

Högskoletekniker – byggteknik - produktion:
Nina Andersson 10000 kr
Jim Arvidsson 10000 kr

Diplom och pris för bästa studieprestation – högskoleingenjörer och högskoletekniker:
Byggingenjör: Nicolas St. Pierre
Energiingenjör: Emil Frisk
Kemiingenjör – tillämpad bioteknik: Ulrica Joutsen
Maskiningenjör - produktutveckling: Jim Fischer
Utvecklingsingenjör – elektronik och data: Johan Karlsson
Industriell ekonomi – affärsingenjör - maskinteknik: Simon Torstensson
Industriell ekonomi – affärsingenjör - byggteknik: Anders Nordström
Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap: Elin Westerlund
Industriell ekonomi – logistikingenjör: Magnus Olsson
Högskoletekniker i byggteknik – produktion: Ivonne Marcela Sellman
IT-tekniker: Jonas Huhtala

Diplom för bästa posterpresentation: Jim Fischer, maskiningenjör – produktutveckling

Pris till lärare

Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för pedagogiska insatser till lärare inom teknikområdet:
- Kamran Rousta 50000 kr
- Ulf Mårtensson 50000 kr

För mer information:
Solveig Klug, informatör på Institutionen Ingenjörshögskolan
mobil: 0762-394657 e-post: solveig.klug@hb.se

----

Ämnen

  • Energifrågor

Taggar

  • institutionen ingenjörshögskolan
  • ingenjör
  • stipendier
  • waste recovery
  • byggingenjör
  • resursåtervinning

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Presskontakt

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01