Pressmeddelande -

Stor satsning på forskning för att förbättra data-driven innovation i organisationer

Högskolan i Borås ska i ett nytt forskningsprojekt ta fram verktyg för att förbättra företags möjligheter att skapa nya innovationer. En satsning som nu får mångmiljonbelopp av KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Borås 12 miljoner kronor för att bedriva forskningsprojektet om data-driven innovation. Projektet, som ska pågå under fyra år, innefattar förutom forskare vid högskolan också tolv företag, som tillsammans bidrar med 14,5 miljoner kronor. Detta innebär att projektet får en budget på 26,5 miljoner kronor.

– När näringsliv och akademi tillsammans både definierar forskningsfrågan och genomför forskningen, vet vi att detta skapar fantastiska förutsättningar för att forskningen ska leda till stärkt konkurrenskraft för företagen och nytta för akademin. Vi har stora förväntningar på Högskolan i Borås profilering i detta område, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

Ett synergiprojekt med tre delprojekt

Data-driven innovation handlar om strategisk användning av data och analys, för att förbättra eller främja nya processer, produkter, tjänster och marknader. Högskolan i Borås ska under ledning av Stefan Cronholm, projektledare och professor studera hur socio-tekniska resurser förbättrar data-driven innovation i organisationer.

– Få organisationer har fullt ut lyckats med data-driven innovation. Trots hinder gör organisationer stora investeringar i att samla in och analysera data från olika datakällor. Vi vill förbättra företagens möjligheter att skapa nya innovationer med hjälp av onyttjade datakällor och hitta verktyg i form av metoder, strategier och algoritmer som hjälper företag att eliminera eller undvika hinder och utveckla konkurrensfördelar, säger Stefan Cronholm.

­Det så kallade synergiprojektet sträcker sig över fyra år och består av tre integrerade delprojekt.

– En viktig del i projektet handlar om att jämföra och integrera ansatser mellan delprojekten. För att på så vis hitta synergier, säger Stefan Cronholm.

Nationella och internationella företag

– Vi har tolv företag som vi kommer att samarbeta med i projektet, en del har vi arbetat med tidigare. Jag tycker att det är ett gott betyg när företag vill jobba med oss igen. Det visar att det vi gör har relevans. Vi har både med företag som är nationella och internationella, exempelvis det världsledande IT-företaget Tata Consultancy Services, från Indien. Vi har medvetet valt att blanda stora och små företag för att fånga upp hur olika företagen använder sig av data-driven innovation, säger Stefan Cronholm.

Högskolan i Borås tar nu flera viktiga initiativ som på olika sätt berör digitalisering och dess konsekvenser för såväl privat som offentlig verksamhet liksom för den enskilda medborgaren.

– Att KK-stiftelsen beviljat denna synergiansökan är en milstolpe i högskolans historia som stärker relationen till en av våra prioriterade forskningsfinansiärer. Den forskningsverksamhet som nu kan bedrivas, med stöd från KK-stiftelsen och medverkande företag, inom området data-driven innovation är ett mycket viktigt inslag i högskolans strävan att också i ett västsvenskt perspektiv kraftsamla kring forskning om digitalisering, på ett sätt som är såväl nationellt som internationellt avgörande, säger Jenny Johannisson, vicerektor för forskning, vid Högskolan i Borås.

Fakta om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt specialhögskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut.

Läs mer om KK-stiftelsen

Kontakt

Stefan Cronholm, professor, 033-435 59 36 eller 0708-55 91 97, stefan.cronholm@hb.se


Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • handel och it
  • forskning

Regioner

  • Västra Götaland

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kontakter

Annie Klasén

Kommunikatör 0701-000874

Relaterat innehåll