Pressmeddelande -

Vad gör mellanhänderna i Kina?

Vilken roll har mellanhänder när svenska småföretag köper produkter från Kina? Det är vad Jenny Balkow, vid Högskolan i Borås, fokuserar på i sin doktorsavhandling. En av hennes slutsatser är att det är fördelaktigt om mellanhänderna får stötta relationen mellan leverantören och företaget. Jenny Balkow disputerar 30 mars på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

När många svenska småföretag under de senaste decennierna har skaffat sig leverantörer i Kina, har de ofta inlett samarbete även med externa mellanhänder på plats i Kina. Detta har Jenny Balkow, adjunkt på Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås, fokuserat på i sin doktorsavhandling ”In the Middle”.

Hon berör behovet av mellanhänder, deras roller och funktioner ur flera aspekter. Det finns inget recept för hur en mellanhand ska eller bör fungera, betonar hon. Det beror på vilken produkt det handlar om, vilken kunskap som finns i det svenska företaget och vilken typ av samarbete man har med leverantören.

– Många gånger blir mellanhanden någon som kan komplettera företagarens egna kunskaper och som kan kommunicera på både engelska och kinesiska.

Företagen önskar ofta ett långsiktigt samarbete med sina kinesiska leverantörer, men det är ändå vanligt att de missar att anlita mellanhänder som kan stötta dem i relationen till leverantören. Mellanhanden blir ofta i stället en person som ska kontrollera kvaliteten eller produktionen, och då vid mer tillfälliga kontroller.

 – Därför leder samarbetet med mellanhänder ofta inte till något långsiktigt förändringsarbete, säger Jenny Balkow. Att hitta en mellanhand som stärker relationen mellan företaget och leverantören skulle kunna bidra till bättre och mer långsiktiga samarbeten.

Disputation
Fredag 30 mars kl 13.00 i sal B1014 på Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Avhandling
In the middle - on sourcing from China and the Role of the Intermediary.
Läs avhandlingen här: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:509831

För mer information
Jenny Balkow, Tfn: 073-3327670, E-post:  jenny.balkow@hb.se,

Ämnen

  • Ekonomi

Taggar

  • handel- och it-högskolan
  • jenny balkow
  • kina
  • mellanhänder
  • företagande
  • ekonomi

Regioner

  • Västra Götaland

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Presskontakt

Lina Färm

Presskontakt Kommunikatör Forskning 0733-80 91 92

Annie Andréasson

Presskontakt Kommunikationschef 033-435 40 22

Anna Kjellsson

Presskontakt Kommunikatör Press- och mediakontakt, forskning 0734-61 20 01

Relaterat material