Gå direkt till innehåll
Anna Efverman, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.
Anna Efverman, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Pressmeddelande -

18 miljoner till forskning om inkluderande arbetsliv vid Högskolan i Gävle

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) tilldelar det strategiska forskningsprogrammet Inkluderande arbetsliv vid Högskolan i Gävle 18 miljoner kronor för forskning om canceröverlevares arbetsliv.

– Det är fantastiskt att få förtroendet att bedriva den här forskningen och kunna bidra till ett hållbart arbetsliv under och bortom cancersjukdom, säger Anna Efverman, huvudsökande och forskningsledare för Inkluderande arbetsliv.

Tilldelningen är i form av ett sexårigt programanslag riktat till arbetslivets utmaningar. Forskningsprogrammet bidrar med ny viktig kunskap om hur förutsättningar till arbete vid cancer hela yrkeslivet ut kan förbättras. Programmet ingår i det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete på Högskolan i Gävle.

Det här är en långsiktig satsning på ett hållbart arbetsliv för de som någon gång under yrkeslivet drabbas av cancersjukdom. Vi kommer att använda medlen i ett brett tvärvetenskapligt samarbete nationellt och internationellt, säger Anna Efverman, som är docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Forskningen inom programmet ska fokusera på framgångsfaktorer för att underlätta hur personer som drabbats av cancer ska kunna arbeta med hänsyn till konsekvenser av sjukdomen och dess behandling. Exempelvis planerar forskarna ta reda på hur ett individuellt stöd bör vara utformat i dialog med berörda, deras familjer, arbetsgivare och hälso- och sjukvården, samt utvärdera nyttan för de berörda och för samhället.

Trots att allt fler idag överlever sin cancersjukdom, vet vi i Sverige idag inte särskilt mycket om hur personer med cancer kan få ett hållbart arbetsliv. Om du insjuknar i till exempel bröstcancer vid 55 års ålder, har du idag många års yrkesliv kvar med tanke på stigande pensionsåldrar. Vi vill med forskningen bidra till hur ett inkluderande arbetsliv individuellt kan utformas som förbättrar förutsättningar till arbete vid cancer hela yrkeslivet ut.

Fakta
Huvudsökande var Anna Efverman, docent i vårdvetenskap  och forskningsledare Inkluderande arbetsliv. Medsökanden är verksamma vid Högskolan i Gävle, Lunds universitet, Uppsala Universitet, University of Amsterdam, Institutet för Hälsoekonomi, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Uppsala.

Se föreläsningar av Anna Efverman och Jennie Jackson om forskningen inom Inkluderande arbetsliv.

Mer om det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete

Kontakt:
Anna Efverman, docent i vårdvetenskap, 026-64 85 00(vxl), anna.efverman@hig.se
Anders Munck, pressansvarig vid Högskolan i Gävle, 070-794 65 23


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
801 76 Gävle
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum