Gå direkt till innehåll
2 miljoner kronor till forskning om riskbedömning

Pressmeddelande -

2 miljoner kronor till forskning om riskbedömning

För att bedöma risker för besvär i arbetet används olika metoder. Per Lindberg, forskare vid Högskolan i Gävle, tillhör en grupp forskare som har fått 2 miljoner kronor från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för att utvärdera hur tillförlitliga olika riskbedömningsmetoder är.

De observationsmetoder som idag används för att bedöma risker för belastningsskador kan ge skiftande resultat och kan vara lite trubbiga för att bedöma exempelvis handintensivt, repetitivt arbete. Handintensivt arbete kan vara löpande band-arbete, packning, sortering o s v och riskerna i den här typen av arbete är besvär i skuldror, nacke och armar.

Syftet med den här tvååriga studien är att utvärdera tillförlitligheten hos sex olika metoder som används vid bedömning av handintensivt repetitivt arbete och hur användbara dessa är när företagshälsovårdens ergonomer ska göra belastningsergonomiska riskbedömningar på arbetsplatser.

I studien kommer 8-10 ergonomer att använda de olika metoderna vid bedömning av 10-12 olika arbetsmoment. Dessa bedömningar ska sedan jämföras med en gyllene standard som inom studien ska tas fram dels genom tekniska mätningar, dels gemensamt av tre ergonomer.

I gruppen forskare ingår förutom Per Lindberg, Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle, även Mikael Forsman (huvudsökande), Teresia Nyman, Katarina Kjellberg, samtliga vid Karolinska Institutet.

Titeln på studien är ”Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete – validitet, reliabilitet och användbarhet”.

Bild: Per Lindberg, forskare, Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle.


För mer information, v v kontakta:
Mikael Forsman, forskare vid  Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 0704-910 196, Per Lindberg, forskare, universitetslektor och med dr vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, 026-64 87 59 och 070-968 96 86

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Presskontakt

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Relaterat innehåll

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
801 76 Gävle
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum