Pressmeddelande -

Chefens förutsättningar avgör hur personalen mår

- Första linjens chefer är helt beroende av stödet och möjligheterna uppifrån. Det glöms lätt bort när man pratar om den enskilde chefen, säger Heidi Hagerman, forskare vid Högskolan i Gävle, som i en unik studie under lång tid följt chefer och personal på samma enhet.

Heidi Hagerman har i sin forskning undersökt förutsättningarna för första linjens chefer inom äldreomsorgen: hur det påverkar dem själva och deras personal. Hon såg att det fungerade väldigt olika, bland annat när det gällde vilket stöd och bekräftelse de anställda fick av sina chefer, hur mycket tid och tekniska hjälpmedel de hade och så vidare.

Mätbara effektmål överskuggar mjuka värden

Cheferna tyckte det allra viktigaste var att arbeta tillsammans med personalen och att det bara var så de kunde göra en god vård tillsammans. Däremot var det svårt att få till det, då det som räknas är ekonomi och mätbara effektivitetsmått.

- De har så mycket administrativa krav på sig och de mjuka värdena uppmärksammas inte riktigt i styrformen. Ett sätt att underlätta vore kanske om stödfunktionerna, som ju finns i staben, kunde komma ut vissa dagar och ge handfast hjälp.

Strategier för att lyckas ändå

Många chefer beskrev strategier för hur de kunde lyckas ändå, fast förutsättningarna inte var särskilt bra. Ett sätt kunde vara att arbeta mer än 40 timmar i veckan, att exempelvis administrera hemma på kvällarna för att kunna vara mer närvarande på arbetet.

Det kunde vara att gå upp väldigt tidigt för att vara hos personalen på morgonen innan de går ut, att ha dörren öppen så att personalen alltid kan komma in och att vara nåbar på telefon dygnet runt.

- De vill vara det, då det är en dygnet runt verksamhet. Om det händer något på enheten på helgen vill de veta det för att kunna ge stöd till personalen.

"De är stolta över sitt jobb"

Forskarna kan se att om en chef har rätt förutsättningar, så smittar det av sig till personalen och det är inte särskilt studerat.

- Det är den lägsta nivån av chef och de är utsatta, men även om det är tufft och utmanande så var de stolta över, och upplevde, glädje i sitt arbete. Att få jobba med personal och med de äldre, gav verkligen mening till cheferna, säger Heidi Hagerman.

Läs mer

För mer information, kontakta:
Heidi Hagerman, universitetsadjunkt sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-627 25 05
E-post: heidi.hagerman@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Ämnen

  • Arbetsmiljö

Kategorier

  • arbetshälsa
  • arbetsmiljö
  • äldreomsorg
  • heidi hagerman
  • vård av äldre

Regioner

  • Gävleborg

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78