Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Folkhälsovetenskapen behöver utvecklas ytterligare för att höja kvaliteten

Folkhälsovetenskap på kandidatnivå vid Högskolan i Gävle får bedömningen bristande kvalitet i Högskoleverkets nationella kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen. För att få omdömet hög kvalitet måste nödvändiga åtgärder vara genomförda senast inom ett år.

- Folkhälsovetenskap är ett ungt ämne på Högskolan i Gävle, inrättades som examensämne så sent som 2007 och är fortfarande under uppbyggnad. Rekrytering av fler lärare pågår samtidigt som vi utvecklar kvaliteten vidare, kommenterar Nader Ahmadi, chef för Akademin för hälsa och arbetsliv.

Högskoleverkets kritik riktas mot ett av de fyra målen för undervisningen, det vill säga att studenterna ska visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

- Folkhälsovetenskap ingår som huvudämne i det hälsopedagogiska programmet. Den första C-kursen i folkhälsovetenskap genomfördes först vårterminen 2010, vilket innebär att de första uppsatserna i folkhälsovetenskap inom programmets ram examinerades då. I HSV:s utvärdering är det uppsatser från de två därpå följande studentkullarna som har utvärderats, förklarar Ann-Sofie Hiswåls, chef för avdelningen för arbets- och hälsovetenskap.

Sedan starten för fem år sedan har - som del i ett kontinuerligt och intensivt utvecklingsarbete – en revidering av programmet skett. En ny utbildningsplan är framtagen och godkänd och införs för studenterna som börjar läsåret 2012/2013.

 Framför allt har upplägget kring det vetenskapliga förhållningssättet i utbildningen stärkts i den nya utbildningsplanen. I början av utbildningen presenteras studenten för ”forskningskartan” inom teori och metod för att så tidigt som möjligt bekanta sig med det vetenskapliga perspektivet. 

- Vi fortsätter nu ett intensivtutvecklingsarbete som ska leda fram till att vi inom ett år har nått en högre kvalitet i folkhälsovetenskap, säger Ann-Sofie Hiswåls.

För ytterligare information, v v kontakta:
Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-428 39 65

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Presskontakt

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Relaterat material

I samverkan skapar vi en hållbar värld

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
801 76 Gävle
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum