Pressmeddelande -

Gävle Energi och Högskolan i Gävle samarbetar kring förnybar energi och klimat

Gävle Energi AB och Högskolan i Gävle satsar nu på forskning och utbildning för en framtida uthållig Gävleborgsregion där energi och klimat är motorer för tillväxt.
Vi ska satsa på konkreta projekt inom området energisystem som har stor betydelse för den här energiintensiva regionen, säger högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

Gävle Energi satsar en miljon per år i tre år för att utveckla partnerskapet. Det berättade Gävle Energis vd Per Laurell när samarbetsavtalet undertecknades under måndagen.

- Vi tar vårt ansvar och har starka framtidsambitioner när det gäller forskning och utveckling med fokus på klimat och miljö inom energiområdet, säger Per Laurell.

Gävle Energi och Högskolan i Gävle investerar nu i en fortsatt finansiering av en professur i energisystem, man satsar tillsammans på två helt nya forskningsprojekt och på en ny co-op-utbildning på masternivå.

Forskningsprojekten inom energisystem "Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050" och "Framtida förnybara bränslen i energi- och transportsystemen" gör att Högskolan i Gävle kommer att anställa två doktorander.

Sedan tidigare samarbetar parterna, bland annat i projektet "Shopping Circle", ett elbils- och infrastrukturprojekt som fått stor genomslagskraft nationellt och internationellt.

- Vår filosofi är att genom samverkan i regionen med högskola och näringsliv skapar vi attraktionskraft och utveckling, säger Per Laurell.

Gävle Energi och Högskolan i Gävle ser också att det fördjupade samarbetet ger möjligheter för andra aktörer att vara med och samverka inom det här framtidsområdet.


För mer information, v v kontakta:
Per Laurell, VD Gävle Energi, 026-17 86 40 eller  070-414 04 79
Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, 026-64 85 10 eller  070-656 41 26

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Gävleborg

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78