Pressmeddelande -

Gynekologer negativa till rekonstruktiv kirurgi för könsstympade

- Gynekologer i Sverige är väldigt polariserade till klitorisrekonstruktioner och vår nya studie är en av mycket få som gjorts, säger Malin Jordal, forskare och lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.


I en av de första studierna om klitorisrekonstruktion efter könsstympning fann forskarna en väldigt negativ inställning hos en del av de åtta verksamma gynekologer som djupintervjuades. I Sverige har mycket kirurgi och vård till könsstympade handlat om infibulationer, där man syr ihop, och där kvinnorna måste öppnas för att kunna få barn eller ha sex.

Malin Jordal

- Det har inte varit så mycket fokus på sexualitet eller sexuell hälsa och det vill vi lyfta fram nu, säger Malin Jordal.

Vem vet bäst

De åtta gynekologer som intervjuades utför inte klitorisrekonstruktioner, men flera utför andra kirurgiska ingrepp och var vana vid dessa kvinnor.

Malin Jordal fann att vissa gynekologer hade uppfattningen att könsstympning inte påverkar den sexuella förmågan i så stor grad. Andra är mera skeptiska till att klitorisrekonstruktion kan förbättra den sexuella hälsan, de anser istället att detta är ett psykologiskt problem som man kan lösa genom samtal.

- Uppfattningen är att kvinnorna påverkats av diskursen att de är stympade, att de ser sig som offer och därför relaterar sina problem till detta.

- Läkaren blir den som vet bäst och kvinnornas egna känslor och åsikter spelar då inte så stor roll.

"Få vill ta i detta"

Få vill ta i detta då det är ett så känsligt område, säger Malin Jordal, och det sista jag vill är att stigmatisera dessa kvinnor och göra dem till mer offer.

- Intervjuer med de kvinnor som söker sådan operation visar att det är precis det här de vill ifrån. De vill lägga ifrån sig sin offeridentitet och detta blir ett sätt för dem att resa sig.

Hon säger att det hon vill är att kvinnornas röster ska komma fram och att de får den bästa möjliga bakgrundskunskap för att förstå det de ger sig in i. Att de blir medvetna om att vissa efteråt upplever det positivt och vissa inte gör det och vissa upplever det positivt på några områden

- De söker den här kirurgin, inte bara för förbättrad sexualitet, utan också för att känna sig bättre, se mera normala ut.

- Man ger ju ändå bröstrekonstruktioner efter cancer för att kvinnor skall få känna sig hela, det är något man tar för givet. För mig är det självklart att vi ska hjälpa också dem som vill det här.

Men detta, poängterar Malin Jordal, betyder inte att alla de som inte sökt vården ser sig som offer. Det är väldigt många kvinnor i Sverige som lever med könsstympning och mycket få av dem har ens tanken på klitorisrekonstruktion.

- Jag vill absolut inte att fler skall känna att de måste ha detta, säger Malin Jordal.

-------------------------

Vetenskaplig artikel
Forskarpresentation Malin Jordal

Malin Jordal har också i ett nytt forskningsprojekt intervjuat 18 kvinnor som har gjort operationen och många av dem säger att de nu fungerar bättre sexuellt.

------------------------

Kontakt:

Malin Jordal, forskare och lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 073-859 33 73
E-post: Malin.Jordal@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto Malin Jordal: Privat
Foto operationssal: Jeppe Gustafsson / TT

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • forskning
 • gynekologi
 • sexualitet
 • könsstympning
 • vårdvetenskap
 • högskolan i gävle
 • sexuell hälsa
 • bröstrekonstruktion
 • malin jordal
 • klitorisrekonstruktion
 • infibulation

Regioner

 • Gävleborg

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78