Pressmeddelande -

Högskolan i Gävle anpassar verksamheten efter en minskad utbildningsvolym

Som del i ett åtgärdsprogram för att åstadkomma ekonomisk balans inom Akademin för utbildning och ekonomi genomför Högskolan i Gävle anpassningar av verksamheten efter en minskad utbildningsvolym. Åtta lärare och forskare sägs upp på grund av arbetsbrist.

Arbetsbrist har konstaterats inom två av akademins avdelningar – humaniora respektive kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. Medarbetarna är verksamma inom ämnena bildpedagogik, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogik och statsvetenskap.

- Vi anpassar verksamheten efter en minskad utbildningsvolym. Uppsägningar är nödvändiga för att åstadkomma en ekonomi i balans, kommenterar Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi.

Akademin för utbildning och ekonomi svarar bland annat för Högskolans lärar- och ekonomiutbildningar samt för Fastighetsmäklarprogrammet, Informatörsprogrammet, Människa-natur-religionsprogrammet och Programmet för professionellt skrivande.

För mer information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller
070-655 88 83
Elisabeth Daunelius, förvaltningschef, 026-64 85 85 eller 070-335 73 61
Johan Ahlgren, kommunikationschef, 026-64 85 60 eller 070-645 85 60

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • utbildningsvetenskap

Regioner

  • Skåne

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Relaterat innehåll