Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högskolan i Gävle får höjt anslag för grundutbildning för 2013

Jämfört med tidigare avisering kommer regeringen i budgetpropositionen att föreslå att anslaget för grundutbildningen 2013 vid Högskolan i Gävle höjs med 12,4 miljoner kronor.
Detta är självklart ett mycket positivt besked för oss och Gävleborgsregionen. Det är ett tecken på att satsning på utbildning behövs i ett län där arbetslösheten är särskilt hög och tillväxten låg, kommenterar Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

I sin förra budgetproposition beräknade regeringen att anslaget för Högskolan i Gävle skulle minska med 18,6 miljoner kronor. Nu får lärosätet i stället nya resurser.

- Ett högre anslag innebär för det första att den budgetneddragning vi har kalkylerat med inför det nya året nu blir cirka sex i stället för 18 miljoner kronor. Det leder i sin tur till att vi bättre kan tillgodose arbetsmarknadens behov i regionen säger Maj-Britt Johansson.

Regeringens skäl för att tilldela Högskolan i Gävle nya resurser är: 

  • En tillfällig satsning på högskoleplatser för perioden 2013-2015. För 2013 innebär detta 12,8 miljoner kronor till Högskolan i Gävle.
  • 10 nya nybörjarplatser på högskoleingenjörsutbildningen till höstterminen 2013. Det motsvarar 30 helårsstudenter.

För att finansiera Högskolans utbyggnad av utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar omfördelas dessutom medel.

Sammanlagt leder detta till Högskolan i Gävle får nya medel som uppgår till 12,4 miljoner kronor.


För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Presskontakt

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Relaterat material

I samverkan skapar vi en hållbar värld

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
801 76 Gävle
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum