Pressmeddelande -

Högskolan i Gävle får masterexamensrätt i arbetshälsovetenskap

Högskoleverket har godkänt en ansökan från Högskolan i Gävle om masterexamensrätt i arbetshälsovetenskap. Det innebär att Högskolan i Gävle kan starta ett utbildningsprogram i arbetshälsovetenskap och själv examinera studenterna på masternivå.

I sin rapport beskriver Högskoleverket arbetshälsovetenskap som ”en akademisk innovation”.

- Det är ett tydligt bevis på att vår forskningsstrategi är rätt. Det här är ännu ett steg på vägen mot att realisera strategin med profilerna byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Vi får nu masterexamensrätt inom den senare profilen. Sedan tidigare har vi inom byggd miljö masterexamensrätt i energisystem. Därmed har vi hög kvalitet i båda våra profiler, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

För ett år sedan blev den första ansökan om masterexamensrätt i arbetshälsovetenskap inte godkänd av Högskoleverket. Det som då saknades var tillräckliga lärarresurser i ämnena samhällsvetenskap och arbetsorganisation. På kort tid har dock denna brist avhjälpts.

- Sedan den första ansökan har vi kunnat förstärka internt och tillföra ytterligare kompetens till området. Vi har även kunnat komplettera med externa resurser, säger Nader Ahmadi, chef för akademin för hälsa och arbetsliv.

Samtidigt som högskolan har fått det positiva beskedet om arbetshälsovetenskap, har Högskoleverket lämnat avslag på en motsvarande ansökan om masterexamensrätt i utbildningsvetenskap. Skälen är att ansökan var för bred i förhållande till högskolans resurser och att anknytningen till utbildning på forskarnivå inte är tillfredsställande.

 - Nu koncentrerar vi oss på att söka examensrätter inom grundutbildningen för den nya lärarutbildningen som startar höstterminen 2011. Vi kommer att återkomma till frågan om masterexamensrätt inom området utbildningsvetenskap, säger prorektor Svante Brunåker.

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Nader Ahmadi, chef akademin för hälsa och arbetsliv, 026-64 81 97 eller 070-428 39 65

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Gävleborg

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78