Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högskolan i Gävle representerad i regeringens Arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd

Regeringen har utsett deltagarna i det arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd som
aviserades i budgetpropositionen, och som ska ge underlag och information
till regeringen. Svend Erik Mathiassen, professor och forskningschef vid
Centrum för belastningsskadeforskning, har anställts som kunskapsrådets
sekreterare.

- Det är väldigt spännande att få denna möjlighet att påverka viktiga
beslut på en nationell nivå, säger Svend Erik Mathiassen. Jag tycker att
regeringen gör rätt som vill stödja sina politiska initiativ på den kunskap
som finns i forskningen, och även vara ödmjuk inför att det fortfarande
finns mycket som vi inte vet när det gäller arbetsmiljön, t.ex. om
belastningsskador.

Detta kunskapsråd är en del i Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att
förnya arbetsmiljöpolitiken. Rådet ses också som ett sätt att främja
utbytet mellan forskning och politik.

Kunskapsrådet kommer att bistå regeringen med kunskap om aktuella
forskningsrön inom relevanta områden, baserad på såväl svensk som
internationell forskning. I direktiven för kunskapsrådet sägas att det ska
lyfta fram och belysa viktiga utvecklingstendenser inom arbetsmiljöområdet
och bidra med kunskap som stöd för utformningen av arbetsmiljöpolitiken.

Så här ser sammansättningen ut:
Professor Eva Vingård (rådets ordförande; läkare), Arbets- och
miljömedicin, Uppsala
Docent Gunnar Ahlborg (läkare), Institutet för stressmedicin, Göteborg
Professor Jörgen Eklund (ingenjör), Skolan för teknik och hälsa, KTH
Professor Irene Jensen (beteendevetare), Sektionen för
personskadeprevention, KI, Stockholm
Professor Bengt Järvholm (läkare), Institutionen för folkhälsa och klinisk
medicin, Umeå universitet
Docent Birgitta Södergren (företagsekonom), Institutet för personal- och
företagsutveckling, Uppsala universitet
Professor Eskil Wadensjö (nationalekonom), Institutet för social forskning,
Stockholms universitet; chef för Stockholm Linnaeus Center for Integration
Studies.
Professor Svend Erik Mathiassen, forskningschef vid Centrum för
belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle (rådets sekreterare;
arbetsfysiolog, ergonom).

- Arbetsmiljö är ett brett begrepp. En god arbetsmiljö är viktig för
individen, arbetsgruppen och organisationen. En bra arbetsmiljö ur fysisk
och psykosocial synvinkel ger energi och en dålig arbetsmiljö stjäl energi.
Att hålla sig uppdaterad på forskningsläget är ett måste för att kunna
fatta bra arbetsmiljöpolitiska beslut och därmed bidra till en bra
arbetsmarknad, säger Eva Vingård, ordförande i det arbetsmiljöpolitiska
kunskapsrådet, i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.


CBF, Centrum för belastningsskadeforskning är en forskningsenhet inom
Högskolan i Gävle. Verksamheten finns i Umeå och Gävle, och CBF:s
forskning, utveckling och utbildning ska bidra till att minska den
belastningsrelaterade ohälsan i arbetslivet, förklara dess orsaker och
begränsa dess konsekvenser. Läs mer: www.cbf.hig.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
801 76 Gävle
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum