Pressmeddelande -

Högskoleverket ifrågasätter examenstillståndet för företagsekonomi

Högskoleverket ifrågasätter examenstillstånden på grundnivå för ämnet företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Det är en följd av den nationella kvalitetsutvärdering som verket har genomfört av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen.

Nära 40 procent av landets utbildningar i företagsekonomi får omdömet bristande kvalitet. För Högskolan i Gävle har Högskoleverket två anmärkningar på kvaliteten i kandidatprogrammet och en på magisterprogrammet. Det betyder att av totalt 11 punkter i utvärderingen av ämnet företagsekonomi är åtta godkända.

Nu väntar ett internt utvecklingsarbete. Senast om ett år ska Högskoleverket ha fått en redogörelse över de åtgärder som Högskolan har vidtagit för att rätta till bristerna. Först därefter beslutar Högskoleverket om examenstillstånd dras in eller förnyas.

- Vi är medvetna om behovet att anpassa och stärka ämnet företagsekonomi. Sedan ett par år driver vi ett utvecklingsarbete i syfte att stärka kvaliteten inte minst på examensarbeten som skrivs inom ämnet. Högskoleverkets kritik kommer inte som en total överraskning, säger Åsa Morberg, chef Akademin för utbildning och ekonomi.

Utvecklingsarbetet som pågår består av tre delar. Förkunskapskraven för att få skriva examensarbete har skärpts. Studenterna ska ha läst en metodkurs innan de får starta examensarbetet.

Kursupplägget för examensarbetet har också ändrats. Idag är det mer som en vanlig kurs med tydligare avstämningstidpunkter och med en mer frekvent och löpande kontakt med studenterna. I upplägget ligger också att tydligare betona och konkretisera de krav som ställs för att examensarbetet ska kunna anses leva upp till kraven på hög kvalitet.

Dessutom ses kursutbudet över. Tanken är att bygga in de nya kvalitetskraven som ställs på studenterna. Alla kursplaner omformas, lärmål tillkommer och omgrupperas, examinationsformer utvecklas och samband och progression mellan olika kurser ses över.

- Den goda grundkompetens som ämnet besitter, tillsammans med det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet, gör att förutsättningarna är goda att inom den uppsatta tidsramen stärka ämnet och uppfylla Högskoleverkets krav, säger Åsa Morberg.

De studenter som redan läser programmet eller de som börjar till hösten berörs inte av Högskoleverkets besked.

För ytterligare information, v v kontakta:
Åsa Morberg, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Skåne

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78