Gå direkt till innehåll
Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle
Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle

Pressmeddelande -

Nu kommer Östersjögrannarna för att se omvandlingen av Nordost

Stadsplanerare och forskare från grannländerna runt Östersjön kommer nu för att se hur vi arbetar med Gavlegårdarna för mer hållbara bostadsområden, säger Marita Wallhagen, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Studiebesök på Nordost

Besökarna från Helsingfors, Riga, Tallinn, Viismi, Cecis och Stockholm, som själva arbetar med olika stadsomvandlingsprojekt, kommer bland annat för att se och lära om hur Högskolan i Gävle samarbetar med Gavlegårdarna för att göra bostadsområden mer hållbara, med mer grönska och fler insekter och med ett större inflytande för de boende.

- Den 7 maj klockan 14.00-15.30 blir det studiebesök på Nordost med en guidad rundtur för att se hur Gavlegårdarna där har jobbat med en total stadsdelsomvandling, något jag också tror kunde vara intressant för media att delta i, säger Marita Wallhagen.

- Våra utemiljöer behöver bli mer attraktiva för människor och få en ökad biologisk mångfald, därför har vi haft pollinerande insekter som fokus.

7 maj en dag öppen för allmänheten

Besöket, som är del av det stora EU-finansierade projektet Central Baltic Interreg, kommer att pågå under tre dagar 6-8 maj och det är framför allt 7 maj som är öppen för allmänheten.

Morgonen 7 maj börjar med en presentation av projektet Augmented Urbans, där Högskolan och Gavlegårdarna samarbetar för bättre boendemiljöer. Därefter följer presentationer från alla besökarna.

- Det är ju intressant att få veta vad som försiggår runt Östersjön och så värdefullt att vi tillsammans kan diskutera möjligheter med ny teknik och mer brukarmedverkan.

Mattias Gustavsson, från Urbio i Stockholm, föreläser därefter för att ge inspiration om hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i stadsmiljöer.

Program 6-8 maj

Pollinerande insekter ska flytta in hos Gavlegårdarna när Högskolan hjälper till

SVT om omvandlingen av Nordost

Projektet ingår i Högskolans stora forskningsprogram Urban Studio med fokus på hållbar stadsutveckling.

Kontakt

För mer information, kontakta:Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle
Mobil: 070-600 96 68
E-post: marita.wallhagen@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78