Gå direkt till innehåll
Pollinerande insekter ska flytta in hos Gavlegårdarna när Högskolan hjälper till

Pressmeddelande -

Pollinerande insekter ska flytta in hos Gavlegårdarna när Högskolan hjälper till

Ett bostadsområde med mer grönska, fler insekter, mindre asfalt och färre bilar. Det är visionen när det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna deltar i projektet Augmented Urbans med Högskolan i Gävle.

Bostadsområdet Hemsta i Gävle ingår i en satsning där Gavlegårdarna vill skapa attraktiva utemiljöer för de boende.

– Högskolan gör forskningen och vi bidrar med utemiljöer och hyresgäster som kan och vill vara med och påverka sin utemiljö. Hemsta är i dag ett välskött område där många trivs men där utemiljön kanske är lite tråkig. Dessutom är det ett strategiskt område som vi satsar på och där det kommer att hända mycket framöver, säger Mattias Janson, chef för projektavdelningen på Gavlegårdarna.

Vill öka stadens motståndskraft

Projektet Augmented Urbans är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna och Gävle kommun. På lång sikt är syftet att förbättra stadens motståndskraft, ”resiliens”. Projektet ingår även i Högskolans nya stora forskningsprogram Urban Studio med fokus på hållbar stadsutveckling.Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

– Dagens utemiljöer är ofta problematiska. De är inte hållbara och inte resilienta. Vi behöver ta vara på pollinerande insekter och utnyttja våra miljöer på ett bättre sätt så att de blir mer hållbara, säger Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Hyresgäster får tycka till

Augmented Urbans är del av det stora EU-finansierade projektet Central Baltic Interreg och förutom Gävle ingår städerna Helsingfors, Tallinn, Cesis och Viimsi.

Trädgårdskonsulten Gunilla Welin Brook är knuten till Gavlegårdarna och hon har deltagit i flera workshops inom Augmented Urbans som arrangerats vid Högskolan i Gävle. Hon brukar vara med vid projektering och utformning av nya utemiljöer åt bostadsbolaget.Gunilla Welin Brook, trädgårdskonsult.

– Vi vill se mer gröna ytor, färre bilar, mindre asfalt och mindre betong. Målet är att få in fler arter av pollinerande insekter och fler växtarter som lockar och gynnar de pollinerande insekterna. På så sätt kan vi få en mer ekologisk, ekonomisk, hållbar och resilient utemiljö. Man kanske kan byta ut klippta ytor mot ängsytor. Ängsytor är ju rena rama himlen för pollinerande insekter, säger hon.

En grupp med personer som bor i Hemsta kommer att få vara med och tycka till och bidra med idéer kring sin framtida utemiljö.

– Det handlar om boendedemokrati. Har vi en ängsyta kan vi kanske göra en gångväg genom den så att man kan promenera där. I dag är det inte självklart för alla att vistas i naturen men det gynnar alla att ha mer grönska i sin omgivning, säger Gunilla Welin Brook.

Text och foto: Anna Sällberg


För mer information om projektet, kontakta:

Marita Wallhagen, projektledare, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle

Mobil: 070-600 96 68

E-post: marita.wallhagen@hig.se

Ämnen

Regioner


Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt

Anders Munck

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523
Douglas Öhrbom

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56
Anna Sällberg

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
801 76 Gävle
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum