Pressmeddelande -

Arbetslivets risker och möjligheter i fokus vid stor nationell konferens i Gävle

Hållbara arbetsplatser och kontor som är gående, aktivitetsbaserade eller kanske utomhus. Det är några områden som kommer att tas upp på den nationella arbetslivskonferensen FALF2018 på Högskolan i Gävle, 10-12 juni.

Konferensen invigs söndag 10 juni av landshövding Per Bill tillsammans med statssekreterare Irene Wennemo och generaldirektör Nader Ahmadi vid den nya Gävlebaserade Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Temat för konferensen är ”Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?” och är Forums för arbetslivsforskning stora årliga konferens. Ungefär 150 forskare och intressenter kommer att medverka under konferensen som erbjuder drygt 100 presentationer av forskningsstudier inom arbetslivsområdet. Vid inledningen på söndag klockan 16.00 kommer även Högskolans rektor Ylva Fältholm att medverka med ett tal om ”Utmaningsdriven arbetslivsforskning”. 

Högskolans Forte-centrum redovisar senaste forskningen
Ämnen som kommer att tas upp är bland annat digitalisering, hur framtidens kontor kommer att se ut, vad som kan orsaka skador i vissa yrken, hållbart och främjande arbetsliv, fysisk belastning, organisatorisk problematik, chefers utsatthet, äldre arbetskraft och hur vi influeras av Europa. Högskolans Forte-centrum, som driver forskning inom arbetshälsovetenskap, kommer att bidra med en hel del innehåll under de tre dagarna.

– Forskare från Forte-centret kommer att delge besökarna vad de 50 miljonerna som de har fått har använts till under de cirka tio år som gått sedan centret startade, säger Per Lindberg, konferensgeneral och docent i arbetshälsovetenskap.

Pris för årets avhandling 
Under tisdagen (12 juni kl. 13.00) tillkännages pristagaren för årets avhandling inom arbetslivs- och arbetsmiljöområdet. Konferensen avslutas senare på eftermiddagen med en paneldebatt mellan representanter för olika samhällsaktörer på temat ”Akademin i samhället – samhället i akademin”. Debatten kommer att handla om hur vi bryggar över mellan akademi och samhälle. Hur vi får till ett ännu mer utvecklat och mervärdeskapande samarbete som både omgivande samhälle och akademin kan dra nytta av.

– Den tror jag blir både spännande och givande. I dag kan det vara svårt för akademin att nå ut till företag, och företag kan ha svårt att komma in. Det är två olika världar med olika förväntningar. När man startar ett samarbete är det viktigt att klargöra vilka förväntningar som finns. Vi forskare behöver bli lite mer konsultmässiga, lite snabbare och ”hålla arbetsplatsen varm” så att företagen upplever att de får något tillbaka. Samtidigt måste företagen ha visst tålamod med att forskning tar tid, säger Per Lindberg.

Program och mer information: hig.se/FALF2018

Kontakt:
Per Lindberg. konferensgeneral och docent i arbetshälsovetenskap
Telefon: 0709–689686
E-post: per.lindberg@hig.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • arbetshälsa
  • cbf
  • kontor

Regioner

  • Gävleborg

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kontakter

Anders Munck

Presskontakt Pressansvarig +46707946523

Douglas Öhrbom

Presskontakt Redaktör 073-273 36 56

Anna Sällberg

Presskontakt Redaktör 070-410 63 78