Pressinbjudan: Startskottet för ett nytt universitet

Tid 19 Maj 2008 14:00 – 14:00

Plats Högskolan i Kalmars lokaler på Handelshögskolan BBS, sal 203. Gröndalsvägen 19, Kalmar (Kalmar nyckel).

Måndagen den 19 maj presenteras förslaget till regeringsframställan om att bilda ett nytt universitet genom en fusion av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Det är rektorerna för Högskolan i Kalmar och Växjö universitet som lägger ett gemensamt förslag till respektive styrelse. Fusionen är resultatet av en stark vilja hos de båda lärosätena att gemensamt kunna stärka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential i formen av ett nytt modernt universitet. Det nya universitetet ska vara ett flercampusuniversitet med gemensamma mål och visioner. Det nya universitetet ska verka för starkare forskning och vara större, synligare och kunna påverka mer. Det nya universitetet kommer initialt att ha omkring 25 000 studenter och 2 000 anställda. Ett nytt universitet ska ta form utifrån de två lärosätenas samlade styrkor och förutsättningen är att ta tillvara möjligheterna att skapa nytt innehåll och nya former i samband med fusionen. Intentionen är att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas vid två campus, i en omfattning som i stort sett motsvarar nuvarande förhållanden. Förslaget till regeringsframställan innehåller begäran om medel samt namn för det nya universitetet. Välkommen till presskonferens: Plats: Högskolan i Kalmars lokaler på Handelshögskolan BBS, sal 203. Gröndalsvägen 19, Kalmar (Kalmar nyckel). Medverkande: Agneta Bladh, rektor Högskolan i Kalmar och Johan Sterte, rektor Växjö universitet Tid: 14.00 Mer information finns på: nyttuniversitet.se För mer information kontakta: Anna Strömblad, Högskolan i Kalmar, kommunikationschef vid Högskolan i Kalmar, Mobiltel: 070-8921224. Ingeborg Ekman, informatör, Växjö universitet Mobiltel: 070-5174442

Relaterat innehåll