Pressmeddelande -

Åtta miljoner till kalmarforskare

Vetenskapsrådet har nu meddelat vilka forskningsprojekt vid Högskolan i Kalmar som beviljas forskningsbidrag i år. Totalt delar Vetenskapsrådet ut drygt 8 miljoner till forskningsprojekt vid Högskolan i Kalmar. Forskningsbidragens totalsummor delas upp i delbelopp som kommer portioneras ut till respektive projekt mellan år 2009 - 2011.

Kalmarforskarna och de projekt som beviljats pengar från Vetenskapsrådet är följande:

Professor Marie-José Gaillard-Lemdahl, Naturvetenskapliga institutionen, 2 025 000 kr.
"Interaktioner mellan landyta och klimat i nordväst Europa 6000 och 200 år före nutid(LANDCLIM 6000-200) - en ny tillvägagång."

Professor Åke Hagström, Naturvetenskapliga institutionen, 2 229 000 kr.
"Marina bakteriers samhällsstruktur och dess mönster."

Forskarassistent Jarone Pinhassi, Naturvetenskapliga institutionen, 2 565 000 kr.
"Marina bakteriesamhällets artsammansättning och ekosystemfunktion: kartläggning av molekylära mekanismer för omsättning av löst organiskt kol."

Universitetslektor Tom Mels, Humanvetenskapliga institutionen, 1 320 000 kr.
"Myrlandskapets motsättningar - Modernisering, nyodling och naturskydd på Gotland."

Totalt: 8 139 000 kr

Ytterligare tre forskare vid Högskolan i Kalmar har som medsökande vid projekt hos andra lärosäten beviljats projektbidrag enligt följande:

Universitetslektor Susanne Wikman, Naturvetenskapliga institutionen
"Representationer och kunskapskonstruktion: Ämnesdiskurs som ett nyskapande perspektiv för att förstå naturvetenskaplig undervisning och lärande." Uppsala universitet, 4 430 00 kr.

Ulla-Karin Nordänger och Per Lindqvist, Humanvetenskapliga institutionen
"Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. En studie av yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap." Linköpings universitet, 4 840 000 kr.

För mer information kontakta:
Kjärstin Hagman Boström
Adelningen för utbildning och forskning
Högskolan i Kalmar
Tfn: 0480-44 73 48

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Kalmar