Pressmeddelande -

EU-miljoner till regional utveckling i småland

Högskolan i Kalmar och Växjö universitet har inom ramen för det gemensamma projektet KIS (Kunskap och innovation i Småland) blivit beviljade 7,2 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond. De regionala aktörerna bidrar med totalt 10,8 miljoner och projektet är ett av de mest omfattande samverkansprojekt som någonsin beviljats EU-medel i regionen.

Projektet KIS syftar till att öka de båda lärosätenas bidrag till regionens utveckling. KIS ska nyttiggöra och kommersialisera värden sprungna ur den akademiska miljön. Projektets kontaktperson i Kalmar, Ulla Krakau, är stolt och förhoppningsfull, hon ser fram emot det nära samarbetet med Växjö universitet.
- Det är mycket bra att vi står rustade i de här frågorna när vi snart blir Linnéuniversitetet. Att arbeta med de här frågorna som en enad region är helt rätt, säger hon.

Pär Brolin, planeringschef vid Växjö universitet, ser också fram emot ett produktivt samarbete.
- Projektet är ett mycket bra sätt att bland annat få regionförbunden att samarbeta över länsgränsen i just de här frågorna, säger han.

Förutom de båda lärosätena finansieras projektet regionalt av regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, kommuner och Innovationsbron Syd. Projektperioden sträcker sig från 2008 till 2011.

Fakta/ KIS
För att bidra till tillväxt i regionen skall Högskolan i Kalmar och Växjö universitet etablera en professionell organisation, struktur och metod för samverkan som utvecklar hela regionens utvecklingsmiljö för kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat och kunskapsbildning. Projektet skall leda till att regionen närmar sig riksgenomsnittet när det gäller teknikhöjd, forskning och utveckling.

I dag indexeras Småland och öarna till 42 mot riksgenomsnittets 100 enligt en innovationsindexering som är framtagen av länsstyrelsen i Södermanland.

För mer information kontakta:
Ulla Krakau, kontaktperson Högskolan i Kalmar, tfn 0706-536419
Pär Brolin, planeringschef Växjö universitet, tfn 0470-70 87 06

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Kalmar