Pressmeddelande -

Karakterisering av livsnödvändiga membranproteiner

Fosfat är för alla organismer ett livsnödvändigt näringsämne och fungerar som en byggsten i ett flertal biologiska molekyler som till exempel DNA. Fredrik Lundh vid Högskolan i Kalmar har studerat hur fosfat transporteras med hjälp av membranproteiner och hur dessa embranproteiner regleras.

För att en cell ska fungera normalt behöver koncentrationen av fosfat inne i cellen balanseras på en jämn nivå. Därför har alla celler utvecklat ett flertal mekanismer och specifika fosfattransportörer för att upprätthålla denna balans.

- I min forskning har jag använt mig av jästen Saccharomyces cerevisiae, säger Fredrik Lundh. De cellulära processerna i jäst har visat sig ha stora likheter med växt- och däggdjursceller. Jästcellen använder sig av två separata transportsystem för ett reglerat upptag av fosfat. Mobilisering av dessa olika transportsystem möjliggör ett effektivt och kontrollerat upptag av fosfat vid olika förutsättningar och miljöer som cellen befinner sig i.

För att upprätthålla en jämn fosfatnivå använder cellen fosfattransportörer i förhållande till olika förutsättningar. Om cellens fosfatnivåer minskar kommer transportproteiner som har en hög transportkapacitet att utryckas i ökad nivå och ackumuleras i cellmembranet. När dessa proteiner inte längre behövs markerar cellen detta genom att märka transportören med ett litet protein kallat ubiquitin. Ubiquitinet fungerar som en adresslapp och gör att transportören avlägsnas från cellmembranet och bryts ner.

- Identifiering och karakterisering av de komponenter som deltar i fosfatavkänning, signalering och transport är viktigt och kan bidra till utvecklingen av terapeutiska strategier riktade mot olika sjukdomstillstånd, säger Fredrik Lundh. Dessutom är de läkemedel som finns idag nästan uteslutande riktade mot olika membranproteiner och karakteriseringen av denna viktiga proteingrupp är därför enormt viktigt.

Fredrik Lundh disputerade den 8 maj med avhandlingen "Molecular regulation of phosphate acquisition in eukaryotic cells". Opponent var doktor Roslyn M. Bill, Aston University, Birmingham, England.

För mer information kontakta:
Fredrik Lundh
Tel: 0480- 44 67 93
Mobil: 070-7615924
E-post: fredrik.lundh@hik.se

För pressbild kontakta:
Karin Ekebjär
Tel: 0480 44 60 30 · Mobil: 0709 22 94 35
karin.ekebjar@hik.se · www.hik.se

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Kalmar