Pressmeddelande -

Ekonomprogrammet vid Högskolan på Gotland håller hög kvalitet enligt Högskoleverket

Högskoleverkets granskningar av examen inom ekonomiutbildningar har nu kommit. För Högskolan på Gotland har granskningen resulterat i att Ekonomprogrammet, dvs kandidatutbildningen i Företagsekonomi, har fått betyget hög kvalitet. Däremot har den ettåriga magisterutbildningen Master's Programme in International Management (MIM) bedömts hålla en bristande kvalitet.

 

Erika Sandström, prorektor vid Högskolan på Gotland gläds åt det goda betyget för Ekonomprogrammet:

 - Kandidatutbildningen i Företagsekonomi är en viktig utbildning vid Högskolan och följer lärosätets inriktning mot Liberal Education. Det är därför självklart mycket glädjande att det stora arbete som lärare och studenter lägger ner på utbildningen anses hålla hög kvalitet. Vi har också sedan tidigare fått andra positiva signaler kring detta program, som att våra studenter i hög utsträckning får jobb efter avslutad utbildning.

 

 

När det gäller magisterprogrammet har åtgärder redan tagits för att arbeta om utbildningen:

 - Att magisterutbildningen inte får godkänt är tråkigt, men det är värt att notera att den utbildningen under innevarande år tagit en paus för att vidareutvecklas och omarbetas, säger Erika Sandström. Vi tror att det omformade magisterprogram som startar till hösten 2012 bättre kommer att motsvara de krav som ställs.

För mer information, kontakta prorektor Erika Sandström, tel: 0498-299178

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • liberal education
  • ekonomprogrammet
  • ekonomutbildning

Regioner

  • Gotland

Kontakter

Susanne de Paulis

Presskontakt Kommunikatör +46 (0) 498 29 99 00