Pressmeddelande -

Forskare vid Högskolan på Gotland deltar i ny bok om naturvård

Centrum för biologisk mångfald ger ut en ny bok. Titeln är ”Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård” och i den redovisas slutsatser från ett omfattande forskningsprogram om hur naturvårdsinsatser i jordbruks-, skogsbruks- och fjällandskapet kan bli effektivare. Arbetet har utförts av forskare vid 17 universitet, högskolor, myndigheter och organisationer med finansiellt stöd från Naturvårdsverket och Formas. Från Högskolan på Gotland har professor Kjell Larsson och Dr. Richard Ottvall deltagit i arbetet. Forskningen vid Högskolan på Gotland har bl.a. handlat om hur den biologiska mångfalden på strandängar kan bevaras. Resultaten har publicerats i den nyligen utgivna boken samt i ett tiotal vetenskapliga artiklar.

Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Boken säljs av bokhandeln och internetbokhandlarna

Vid frågor:

Kjell Larsson

Kjell.Larsson@hgo.se

Tfn. 0706 575235

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • biologisk
 • mångfald
 • effektivare
 • naturvård
 • strandängar
 • bevaras
 • bevara
 • strandäng
 • forskare
 • skogsbruk
 • naturvårdsverket
 • formas
 • forskningsprogram
 • naturvårdsinsatser
 • högskolan
 • gotland
 • fjällandskapet
 • universitet

Regioner

 • Gotland

Högskolan på Gotland

Kontakter

Susanne de Paulis

Presskontakt Kommunikatör +46 (0) 498 29 99 00