Pressmeddelande -

Högskolan får fortsatta medel för NordPlus-samarbete

Högskolans arkeologi- och osteologiämnen har erhållit dryga 600.000 SEK för läsåret 2010/2011 genom Nordiska Ministerrådets program för nätverkande och mobilitet inom Högre utbildning i Norden och Baltikum. För tredje året samordnar Högskolan projektet som vid nätverksmötet på Högskolan i slutet av april ledde till skapandet av en gemensam kurs i arkeologi på engelska i Östersjöregionen.

Högskolan samordnar sedan 2008/2009 ett nätverk av samtliga arkeologiutbildningar i Norden och Baltikum. Nätverkets syfte är att stärka ämnet i Norden och Baltikum genom utbyte av goda erfarenheter och kunskap samt lärare och studenter mellan deltagande lärosäten. Finansieringen kommer från Nordiska ministerrådet via dess program Nordplus för Högre utbildning.

Studenter från andra lärosäten i Norden och Baltikum har kommit till Högskolan på Gotland för att läsa huvudsakligen osteologi men också del av det internationella arkeologiprogrammet och Högskolans studenter har fått stipendier för att genomföra praktik vid museer eller utbytesstudier i Norden eller Baltikum.  Studenter har möjliggjorts utbytesstudieterminer med stipendier vid partnerlärosäten inom nätverket.

Utöver studentmobilitet planeras lärarutbyte och ytterligare ett nätverksmöte nästa läsår för att söka samla än fler partnerinstitutioner.

För mer information kontakta;

Suk-hi Cho
Internationell samordnare vid Högskolan på Gotland
Tel: 070-3079701

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • arkeologi
  • osteologi
  • norden
  • baltikum
  • ministerrådet

Regioner

  • Gotland

Kontakter

Susanne de Paulis

Presskontakt Kommunikatör +46 (0) 498 29 99 00