Pressmeddelande -

Omforma lärandet med ESD: Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

Ny rapport om lärande för hållbar utveckling: “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward”

SWEDESD publicerar idag en sammanfattande rapport med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

”ESD måste ta in världen medan världen behöver genomsyras av ESD för en hållbar global utveckling”, skriver författarna till rapporten, Jeppe Læssøe vid Aarhus Universitet i Köpenhamn och Frans Lenglet, föreståndare för SWEDESD, Svenskt internationellt centrum för lärande för hållbar utveckling, vid Högskolan på Gotland.

Rapportens fyra huvudrekommendationer är:

·  Använd ESD för att underlätta kommunikationen om och förståelsen för kritiska frågor om hållbar utveckling. ESD kräver gränsöverskridande samarbeten och ledningsstrukturer vilket öppnar för ett inkluderande arbetssätt.

·  Vidga ESD till att omfatta bevarande av biologisk mångfald, globala hälsofrågor, gröna jobb och förskolebarns lärande och utveckling.

·  Omforma lärandet med ESD. UNESCO bör förstärka sambandet mellan Utbildning för alla (Education for All, EFA) och ESD. Följ upp nationella policys om hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling för att sprida nya, innovativa metoder.

·  Utveckla kontextkänsliga policys för ESD som gör dem meningsfulla och användbara på lokal nivå.

- Den här sammanställningen är tänkt att inspirera och ge draghjälp åt nationella och internationella ansträngningar att utveckla och påskynda lärandet för hållbar utveckling, säger Frans Lenglet.

Konferensen “The Power of ESD –Exploring evidence & promise” som arrangerades av SWEDESD och Högskolan på Gotland samlade 120 forskare, beslutsfattare och yrkesverksamma (lärare och lärarutbildare inom olika utbildningsnivåer) från 35 länder inom området för lärande för hållbar utveckling.

Kontaktpersoner:

Frans Lenglet (SWEDESD) 0498 299140
Karin Bengtsson (Högskolan på Gotland) 0498 299742

Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • lärande för hållbar utveckling
 • swedesd
 • högskolan på gotland
 • hållbar utveckling
 • miljö
 • utbildning
 • lärarutbildning
 • undervisning
 • esd
 • education for sustainable development
 • efa
 • education for all
 • visby
 • unesco
 • biologisk mångfald
 • the power of esd
 • policydokument
 • jeppe læssøe
 • aarhus universitet
 • konferens
 • rapport

Kontakter

Susanne de Paulis

Presskontakt Kommunikatör +46 (0) 498 29 99 00