Pressmeddelande -

Miljonregn över forskningsprojekt om energieffektivisering

Högskolan på Gotland har av Energimyndigheten beviljats 11,6 miljoner kr för tre projekt som handlar om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Det är en del av  Energimyndighetens forskningsprogram, Spara och bevara – Energieffektisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader,  vars mål är att är att skapa en bestående kunskapsgrund för varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

¨- Vi har fått pengarna från energimyndigheten för tre forskningsprojekt som handlar om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  Projekten är helt nya och kommer löpa över fyra år. Vi har sen tidigare projekt som handlar om inneklimat och nu får vi pengar till en ny satsning som handlar om energieffektivisering av äldre byggnader i allmänhet, säger Tor Broström, professor i kulturvård och projektledare.

Projektets övergripande syfte är att ta fram ny kunskap om hur man förenar energisparande med ett skonsamt inneklimat i byggnader där såväl inredning som själva byggnaden påverkas av uppvärmning och inneklimat. Arbetet omfattar utveckling av kriterier för ett skonsamt inneklimat, anpassade strategier och tekniska lösningar för klimatstyrning, beräkningsmodeller, riktlinjer för klimatmätningar, metoder för riskanalys samt implementering och demonstration.

Omkring en tredjedel av Sveriges byggnader är byggd före 1945, här finns en stor del av Sveriges energianvändning. För att uppnå de politiska målen för energieffektivisering krävs avsevärda insatser i denna del av byggnadsbeståndet. Det är oklart i vilken utsträckning, och mer exakt hur, hänsyn till byggnaders kulturhistoriska värden reducerar potentialen för energisparande. I detta projekt genomförs en studie av ett stort antal byggnader, utifrån  befintliga databaser samt nya inventeringar. Målet är att bedöma hur den teknisk-ekonomiska besparingspotentialen påverkas av hänsyn till kulturvärden och att beskriva de antikvariska och byggnadstekniska konsekvenserna av nationella mål och regler för energisparande.

- Det här befäster vår ställning som ledande inom detta forskningsområde i Sverige, säger Tor Broström, professor i kulturvård och projektledare. Bidraget från Energimyndigheten är ett viktig led i utvecklingen av vår tvärvetenskapliga utbildnings- och forskningsmiljö inom området Hållbar förvaltning av kulturarv.  Den nationella finansieringen ger oss också möjlighet att forsätta vårt arbete i internationella projekt.

Kontaktperson:

Tor Broström

Tor.brostrom@hgo.se

0409 29 99 22

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • energi
 • forskning
 • forskningsprojekt
 • miljoner
 • byggnadsvård
 • bidrag
 • bidraget
 • kulturarv
 • hållbarhet
 • nationella
 • mål
 • projekt
 • energianvändning
 • inneklimat
 • strategier
 • byggnader
 • energimyndigheten
 • energieffektivisering
 • metoder
 • klimat
 • möjligheter

Regioner

 • Gotland

Högskolan på Gotland

Kontakter

Susanne de Paulis

Presskontakt Kommunikatör +46 (0) 498 29 99 00