Pressmeddelande -

Välkommen till seminariet "Smärta då och nu - benskörhet och ledförändringar"

Seminarium på Högskolan på Gotland, Studentcentrum Torget (bv)
Tid: Onsdag 6 juli, 13.30-15.00

Seminariet behandlar relevanta folkhälsofrågor med utgångspunkt i arkeologiskt benmaterial. Erfarna forskare belyser frågeställningar om osteoporos och artros, förr och nu. Hälsoproblem relaterade till dessa nutida folksjukdomar kommer att belysas. Seminariet avslutas med paneldiskussion kring vad sjukvården kan lära sig av historiskt skelettmaterial och vilka preventiva åtgärder som kan göras för att förbättra hälsoläget i framtiden. Grunden till seminariet ligger i ett flerårigt tvärvetenskapligt projekt som drivs vid Högskolan på Gotland under ledning av doc Sabine Sten och fil dr Maria Vretemark. Samarbetsformerna och den tvärvetenskapliga inriktningen mellan medicin och arkeologi är banbrytande och ger nya rön kring bensjukdomarna i en modern kontext. I projektet har fyra större arkeologiska skelettmaterial från medeltida Gotland, Sigtuna, Skara och Varnhem analyserats. Dessa jämförs med dagens befolkning och förväntas bidra med ökad kunskap om ledförslitning och benskörhet.

Medverkande:
Anna Kjellström, fil dr, Stockholms Universitet. Kerstin Lidén, prof, Stockholms Universitet. Arne Lundberg, doc, Karolinska Institutet. Staffan Jennerholm, med dr, Visby lasarett. Ingrid Ekenman, med dr, Inspektionen för socialförsäkringen. Dan Mellström, prof, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mattias Lorentzon, doc, Sahlgrenska Akademin. Stefaan De Maecker, regionråd, Region Gotland. Moderator, Sverker Ljunghall prof em, Uppsala Universitet.

För mer information, kontakta:
Olle Hoffman, kommunikationsansvarig, Högskolan på Gotland, 0498-299830, olle.hoffman@hgo.se

För Högskolan på Gotlands hela seminarieprogram för Almedalsveckan samt livesändningar, besök: www.hgo.se/almedalsveckan

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • folkhälsa
 • folkhälsoperspektiv
 • osteoporos
 • osteoartrit
 • artros
 • benmaterial
 • arkeologi
 • skelettmaterial
 • tvärvetenskap
 • tvärvetenskapligt projekt
 • benskörhet
 • ledförslitning
 • medicin
 • hälsoläge
 • bensjukdomar

Regioner

 • Gotland

Kontakter

Susanne de Paulis

Presskontakt Kommunikatör +46 (0) 498 29 99 00