Pressmeddelande -

Ny hälsoekonomisk modelleringsstudie: mRNA-baserade HPV-test kan leda till lägre kostnader och färre onödiga kolposkopier

En årlig besparing på åtskilliga miljoner kronor samtidigt som tusentals kvinnor slipper oron och obehaget av onödiga kolposkopieri – det är vad Sverige har att vinna på att använda mRNA-baserade HPV-test vid screening för livmoderhalscancer då dessa har dokumenterat högre specificitet än äldre DNA-baserade varianter. Det visar resultatet av en hälsoekonomisk modelleringsstudie som presenterats på den internationella HPV-kongressen EUROGIN.

– Våra resultat talar för att screening med mRNA-baserade HPV-test skulle kunna ha gynnsamma effekter för såväl kvinnor som för vården, säger Dr Elisabeth Adams, VD för Aquarius Population Health och den forskare som lett studien.

I Sverige har antalet fall av livmoderhalscancer mer eller mindre halverats sedan regelbundna cellprovskontroller infördes på 1960-talet. Sedan dess har stora framsteg gjorts i tekniken för screening: från att endast använt cytologi där man letar efter avvikande celler med mikroskop testar man sedan ett antal år även för förekomst av HPV, det virus som orsakar maligna cellförändringar. Det finns långt över 100 olika genotyper av HPV, men det är väl belagt att 14 av dem är så kallade högriskgenotyper som ligger bakom i stort sett samtliga fall av livmoderhalscancer. Det finns idag två huvudsakliga principer för HPV-testning:

Det finns tester som påvisar förekomst av HPV-DNA över en viss koncentration i cervixceller. Emellertid är HPV-infektioner ofta transienta och läker ut av sig själva vilket innebär att ett positivt DNA-svar inte med nödvändighet betyder att en precancerös avvikelse håller på att utvecklas.ii, iii

En nyare metod bygger på att istället påvisa mRNA för E6 och E7, de onkogener som uttrycks när en HPV-infektion omvandlas till livmoderhalscancer. HPV-testning med mRNA-baserad teknik har samma höga känslighet som de äldre DNA-testen, men betydligt högre specificitet vilket leder till signifikant färre falskt positiva resultat.

På den internationella HPV-kongressen EUROGIN presenterades en hälsoekonomisk modelleringsstudie där man beräknat de potentiella besparingarna av att använda mRNA-baserad teknik istället för DNA-baserad i de nationella screeningprogrammen i Sverige och Danmark.

– Enligt våra beräkningar handlar det om att Sverige kan göra ekonomiska besparingar på tiotals miljoner kronor samtidigt som över 10 000 kvinnor per år skulle slippa onödiga kolposkopier, säger Elisabeth Adams.

Därutöver, menar forskarna, skulle tiotusentals uppföljningar med HPV- och cytologitest kunna undvikas.

Elisabeth Adams erinrar om att resultaten av modelleringsstudier som denna påverkas av flera faktorer såsom vilken algoritm man väljer varför besparingens faktiska storlek kan skilja sig något från den beräknade och att man därför inte ska fästa så stor vikt vid de exakta siffrorna.

– Likväl menar vi att detta kan generera fördelar för såväl kvinnor som för hälso- och sjukvården och att våra resultat kan ligga till grund för en informerad implementering av screeningprogram.

Modelling the impact of using a DNA compared to mRNA HPV assay as part of the cervical screening programmes in Sweden and Denmark bygger på beräkningar från studien Use of the Aptima mRNA high-risk human papillomavirus (HR-HPV) assay compared to a DNA HR-HPV assay in the English cervical screening programme: a decision tree model based economic evaluation av Georgie Weston, Caroline Dombrowski, Michael J Harvey, Thomas Iftner, Maria Kyrgiou, Christina Founta, och Elisabeth J Adams. Resultatet publicerades i BMJ Open 2020.

Denna studie är en oberoende studie som genomförts med finansiellt stöd från Hologic.

Om Hologic
Hologic, Inc. är ett innovativt medicintekniskt företag vars primära fokus ligger på att förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande genom tidig upptäckt och behandling av sjukdomar. För mer information om Hologic, besök www.hologic.com.

Om Aquarius Population Health
Aquarius Population Health är ett oberoende research-företag som levererar viktiga insikter för att driva evidensbaserat beslutsfattande inom vården. De är specialiserade på utvärdering av hälsoekonomi och effekterna av att implementera hälsoprodukter och -tjänster.

Hologic Forward-Looking Statements
This press release may contain forward-looking information that involves risks and uncertainties, including statements about the use of Hologic’s diagnostic products. There can be no assurance these products will achieve the benefits described herein or that such benefits will be replicated in any particular manner with respect to an individual patient. The actual effect of the use of the products can only be determined on a case-by-case basis depending on the particular circumstances and patient in question. In addition, there can be no assurance that these products will be commercially successful or achieve any expected level of sales. Hologic expressly disclaims any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any such statements presented herein to reflect any change in expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statements are based.


###

Referenser

i Weston G, Dombrowski C, Adams E. Modelling the impact of using a DNA vs mRNA HPV assay as part of the cervical screening programmes in Sweden and Denmark. Presented at EUROGIN 2021, #2297, p35. https://www.eurogin.com/content/dam/Informa/eurogin/2021/pdf/EUROGIN_2021-Poster.pdf last accessed 5 July 2021

II Weston G, Dombrowski C, Adams E. Modelling the impact of using a DNA vs mRNA HPV assay as part of the cervical screening programmes in Sweden and Denmark. Presented at EUROGIN 2021, #2297, p35. https://www.eurogin.com/content/dam/Informa/eurogin/2021/pdf/EUROGIN_2021-Poster.pdf last accessed 5 July 2021

III Iftner T. HPV DNA or HPV E6/E7 mRNA assays? HPV World Newsletter Nº 56. HPV World Newsletter Nº 56. Last accessed 2 July 2021

Kontakt

Peter Lundström

Progress PR

+46 709 37 15 35

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hpv
  • kvinnohälsa
  • screening
  • hälsoekonomi
  • elisabeth adams
  • eurogin
  • livmoderhalscancer

Regioner

  • Stockholm

Hologic, Inc. är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure. 

För ytterligare information om Hologic, besök www.hologic.com

Kontakter

Johan Larsson

Presskontakt Nordisk marknadschef Diagnostics +46 72 501 49 00

Relaterat innehåll

EUROGIN 2019 – Tre nya studier visar på fördelarna med mRNA-baserade HPV-test

HPV-experter från hela världen är på plats på EUROGIN International Congress som just nu pågår i Monaco. I samband med detta vetenskapliga möte kommer Hologic under ett symposium på fredagen att presentera resultaten från tre europeiska studier som visar på fördelarna med mRNA-baserade HPV-test vid screening för livmoderhalscancer – fördelar både vad gäller effektivitet och samhällsekonomi.

Genius Digital Diagnostics System – nästa generations cervixscreening nu tillgänglig i Europa

Nu lanseras Genius Digital Diagnostics System i Europa. Med AI och avacerad bildteknik läser Genius av varje enskild cell på ett objektglas för att skapa en enda fokuserad vy. En AI-algoritm går igenom de tiotusentals cellerna och genererar ett galleri av de mest kliniskt relevanta objekten vilket främjar tidig upptäckt och underlättar för de experter som ska tolka resultaten.