Pressmeddelande -

​Hornbach plockar bort glyfosatet från hyllorna

Nu slutar Hornbach att sälja växtskyddsprodukter med glyfosat i sina varuhus. Bekämpningsmedel med insekticider som klassas som skadliga för bin eller hör till gruppen neonikotinoider har även de tagits bort. Bakgrunden till beslutet är att Hornbach vill stötta kunderna när det gäller naturlig trädgårdsodling och minska riskerna för både människa och miljö.

Bygg- och trädgårdsmarknaden Hornbach säljer nu endast bekämpningsmedel som är helt utan herbiciden glyfosat, neonikotinoider och ämnen som är skadliga för bin. Dessa ämnen finns i flera av Europas vanligaste växtskyddsprodukter, bland annat ogräsmedlet Roundup som är en av de produkter Hornbach valt att ta bort ur sitt sortiment. Tillsammans med olika miljöorganisationer fortsätter Hornbach dessutom att vara drivande inom branschdialogen om växtskydd.

För att ytterligare flytta fram positionerna väljer Hornbach alltså att nu gå ett steg längre och sätter därmed stopp för växtskyddsprodukter som innehåller de skadliga ämnena.

– Vi har följt diskussionen om glyfosat och biskydd både bland miljöskyddsorganisationer och privata aktörer. Efter en intensiv diskussion med vetenskapliga experter och forskare har vi därför beslutat att helt enkelt ändra vårt sortiment inför den här nya trädgårdssäsongen. Vi vill skydda våra kunder mot riskerna vid felaktig användning av växtskyddsmedel, och så mycket som möjligt minska miljöbelastningen, säger Andreas Larsson, marknadschef på Hornbach i Sverige.

Hornbach har länge engagerat sig i cancerforskningen och under våren 2015 utnyttjade företaget sina goda kontakter för att återigen utvärdera försäljningen av glyfosathaltiga medel som enligt WHO är ett ämne som kan vara cancerframkallande och bidragande till andra sjukdomar. Redan i juni 2015 togs alla högkoncentrerade produkter bort ur sortimentet, och i nära dialog med leverantörer och tillverkare har företaget nu tagit bort alla glyfosathaltiga medel – även blandprodukter – och ersatt dessa med alternativa produkter. Detsamma gäller växtskyddsmedel som tillsynsmyndigheten klassar i Kategori B1: skadliga för bin, och produkter som innehåller neonikotinoider som även de misstänks vara skadliga för bin.

– Ansvarsfullt agerande är en hörnsten i vår företagsfilosofi och vårt sortiment ska återspegla detta, något som hyllas av våra kunder, säger Andreas Larsson och fortsätter: Vi kommer att driva på branschdialogen om växtskydd för att övertyga så många tillverkare, leverantörer och handlare som möjligt om naturlig trädgårdsodling.

FAKTA:

* 1996 slutade Hornbach att sälja ocertifierat tropiskt trä. Företaget säljer enbart virke som antingen är FSC-certifierat eller kommer från hållbart och ansvarsfullt europeiskt skogsbruk.

* Sedan 2013 avstår Hornbach dessutom från att köpa handhuggen natursten för att ge en tydlig signal mot de ofta omänskliga arbetsförhållandena i asiatiska stenbrott.

* Delar av sortimentet som innehöll glyfosat togs bort redan förra året, och nu följer nästa steg. I ett första steg redan i juni 2015 togs alla högkoncentrerade produkter bort ur sortimentet. Vid denna tid kunde kunderna bara köpa "bruksklara preparat" med en låg koncentration. I ett andra steg i nära dialog med leverantörer och tillverkare har nu alla glyfosathaltiga medel – även blandprodukter – tagits bort och ersatts med alternativa produkter.

* Redan innan den 1 januari 2015 hade Hornbach slutat sälja växtskyddsmedel som tillsynsmyndigheten klassar i Kategori B1: skadliga för bin. I ett ytterligare steg avstår företaget nu också från produkter som innehåller neonikotinoider som även de misstänks vara skadliga för bin.

För mer information vänligen kontakta:
Viktoria Sundin, presskontakt Hornbach
Inmema PR
Mobil: 073-660 81 76
E-post: viktoria.sundin@inmema.com


HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg. www.hornbach.se

Ämnen

  • Evenemang

Kategorier

  • växtskyddsprodukter
  • bekämpningsmedel
  • glyfosat
  • hornbach
  • bin

HORNBACH är ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad. Både hemmafixare och proffs förses med byggmaterial vid något av de 154 varuhus som finns i 9 länder. Företaget grundades 1877 i Tyskland och är börsnoterat. HORNBACH garanterar ett alltid lågt pris och har som mål att alltid vara prisledande i branschen. I Sverige har HORNBACH fem varuhus, och finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Helsingborg. www.hornbach.se

Kontakter

Malin Boman

Presskontakt Presskontakt Hornbach +46 8 20 32 27