Pressmeddelande -

Gesundaberget i Dalarna sätts i blockad

Hotell och Restaurang Facket varslar om stridsåtgärder från och med den 2 december 2004, klockan 12.00. Då det estniska företaget JobbXtra, med säte i Tallinn, vägrar att teckna kollektivavtal för personal som utför arbete åt Gesunda AB , Sollerön, varslar Hotell och Restaurang Facket om stridsåtgärder. Varslet omfattar blockad av allt arbete som avser röjning och snöläggning av alpinanläggningen Gesunda samt blockad mot nyanställningar. Samtidigt som varsel läggs begär Hotell och Restaurang Facket sympatiåtgärder från Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet och Elektrikerförbundet. - Vi kan inte bidra till den lönedumpning som sker när det kommer personer från Estland och arbetar under kollektivavtalets löner. Vi har begärt att få teckna kollektivavtal. JobbXtra har vägrat. Därför tvingas vi vidta stridsåtgärder, säger Hotell och Restaurang Fackets ordförande Birgitta Kihlberg. - När Gesunda tar in personer som är anställda på JobbXtra sätter de konkurrensneutraliteten ur spel. Det kan vi aldrig acceptera, säger Birgitta Kihlberg. Hotell och Restaurang Facket organiserar anställda inom bl a hotell-, restaurang,- och turistnäringen. HRF har ca 60 000 medlemmar.

Ämnen

  • Mat, dryck