Pressmeddelande -

Hotell- och restaurangfacket avvisar medlarnas bud

Hotell- och restaurangfacket säger idag nej till det bud som medlarna lagt fram. Förslaget möter inte HRF på någon av förbundets prioriterade frågor.
-Det bud vi fått på lönenivån ligger långt under det krav vi ställt om 1028 kronor på två år. Budet innehåller också förslag om att avtalets minilöner inte ska höjas lika mycket som de utgående lönerna. I en bransch där cirka 45 procent av de anställda ligger på minimilönen är det helt omöjligt för oss att gå med på en sådan lösning. Vi kommer aldrig att acceptera det, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Inte heller i den andra fråga som HRF driver i avtalsförhandlingarna har några acceptabla lösningar presenterats. HRF vill ta bort arbetsgivarnas möjlighet att missbruka anställningsformen ”extra vid behov”, så kallad ”dag för dag”-anställning.

-Missbruket av extra-anställningen breder ut sig i vår bransch. Vi ser arbetsgivare efter arbetsgivare som anställer personal som extra fast de egentligen skulle kunna ge dem en visstidsanställning eller tom en fast anställning. Inte heller här har vi fått något förslag som vi kan acceptera, säger Ella Niia.

-Vårt varsel på 19 hotell och restauranger i Stockholm, Göteborg och Malmö ligger fast. Vi förbereder nu för konflikt från och med den 17 maj, avslutar Ella Niia.

Den 3 maj la Hotell- och restaurangfacket ett varsel omfattande strejk samt blockad mot utförande av arbetsuppgifter och nyanställningar. Har parterna inte kunnat enas bryter strejk ut klockan 04:00 den 17 maj. Inget arbete inom hotell- och restaurangfackets avtalsområde får då utföras på de uttagna arbetsplatserna.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationschef HRF, 070 -592 45 46
________________________________________

Hotell- och Restaurangfacket, HRF, organiserar 38.000 anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 1918.

Ämnen

  • Politik