Pressmeddelande -

Månadens patronlobbyist: högerbyrån Centrum mot Rättvisa

Den välkända högerbyrån "Centrum för rättvisa" (som bl a leds av förre MUF- ordföranden Gunnar Strömmer), har av Hotell- och restaurangfacket utsetts till januari månads "Patronlobbyist". Motiveringen till priset lyder: För att under falskt sken av en "juridisk granskning" av villkoren på Wildn Fresh, och som en del av en kampanj mot fackföreningens arbete för bättre arbetsförhållanden, felaktigt ha hävdat att de anställda på salladsbaren skulle haft bättre eller lika bra villkor på "nio av tio punkter". I själva verket har salladsbaren på samtliga punkter haft sämre villkor än enligt kollektivavtalet. Dessutom saknar de anställda kollektivavtalets garanti för löner, försäkringar m m. De kommer inte heller att få höjd lön och förbättrade villkor när facket i vår förhandlar fram ett nytt kollektivavtal. Hotell- och restaurangfacket ifrågasätter starkt trovärdigheten i en granskning som är beställd av en så välkänd högergrupp. Däremot välkomnar facket alla som vill göra en oberoende granskning av villkoren, som vid konfliktens start, enligt Sveriges ledande arbetsrättsjurist Toivo Öhman, var sämre än kollektivavtalet på samtliga punkter. Lekmannabedömarna i Centrum för Rättvisa har inte kunnat skilja på olika anställningsformer. De har utgått från en anställningsform - extraanställning - som man endast får ha om man har kollektivavtal. Det gör att Centrum för Rättvisa har fel när man hävdar att arbetsgivaren inte skulle behöva betala helglön. Vidare har byrån - utan att kontrollera med Hotell- och restaurangfacket - byggt sin granskning på den felaktiga uppgiften att arbetsgivaren skulle ha betalat semesterersättning eller sjuklön från första början. Arbetsgivaren har vid flertalet tillfällen i december - i massmedia - erkänt att de inte betalade semesterersättning eller sjuklön när konflikten började. Slutligen hävdar Centrum för rättvisa felaktigt att arbetsgivarna nu - efter fackets agerande - har skaffat en lika bra sjuk- och olycksfallsförsäkring som man har genom kollektivavtalet. Det är visserligen sant att arbetsgivarna säger sig ha skaffat en bättre försäkring än tidigare, vilket är bra. Men försäkringen är fortfarande inte lika bra som kollektivavtalets. Centrum för rättvisa har gjort sig ökända för att man enbart tagit sig an ärenden som är ideologiskt motiverade utifrån ett nyliberalt högerperspektiv. Det har framför allt handlat om att kämpa mot att anställda som varit medlemmar i facket har fått högre ersättningar, eller att motverka universitet som har agerat för att fler utlandsfödda ska komma in på utbildningarna. Hotell- och restaurangfacket instiftade i december ett nytt pris, som varje månad ska delas ut till den eller de som då har utmärkt sig som en synnerligen aktiv lobbyist för ett återupprättande av det gamla patronsamhällets sämre villkor och lägre löner för anställda inom Hotell- och restaurangbranschen. Just hotell- och restauranganställda ligger redan lägst på hela den svenska arbetsmarknaden. Vinnaren får en check på 200 kr, som endast kan användas på restauranger med kollektivavtal med bättre villkor och löner för de anställda. PRESSMEDDELANDE HOTELL OCH RESTAURANG FACKET www.hrf.net Daniel Färm, kommunikationschef, 070-650 12 09, daniel.farm@hrf.net Olof Palmes Gata 31, Box 1143, 111 81 Stockholm, Tel 0771-57 58 59 Daniel Färm Kommunikationschef Hotell- och restaurangfacket 070-650 12 09 daniel.farm@hrf.net

Ämnen

  • Fackligt