Pressmeddelande -

Therese Hulthén ny andre förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket - Malin Ackholt omvald som tredje

 

Det blir tre kvinnor i ledningen för Hotell- och restaurangfacket. Det står klart sedan förbundets kongress på lördagseftermiddagen enhälligt valde Therese Hulthén till ny andre förbundsordförande. Hulthén har tills nu varit förbundets internationella sekreterare och facklig-politiskt ansvariga. Som före detta vice förbundsordförande för RFSL brinner hon för mångfaldsfrågor, men även för solidaritets- och rättvisefrågor.

- Vi måste som förbund lyfta fram det globala löftet - att jobba för att lyfta levnadsvillkoren också för våra kamrater i andra länder. Jag hoppas också att svensk fackföreningsrörelse ska bli tydligare i det till synes självklara i att respektera alla människors lika värde - också på arbetsplatserna. Det är inte alltid självklart och acceptabelt att vara annat än vit, medelålders, heterosexuell man utan funktionshinder.

- Det viktigaste för oss som förbund är givetvis att stärka medlemsrekryteringen. En viktig del av det arbetet är att se till att fler yrkesverksamma blir förtroendevalda och aktiva på arbetsplatserna. Det är där de viktiga personliga samtalen måste äga rum. Det är där vi måste stärka vår närvaro som fackförening, säger Therese Hulthén.

Kongressen valde även senare på lördagen om Malin Ackholt till tredje förbundsordförande.

- Det är oerhört viktigt att vi fokuserar på de frågor som berör våra medlemmar i vardagen. Det handlar framför allt om att stärka rätten till en tryggare anställning, men också om att se till att fler omfattas av kollektivavtalets trygghet, utveckling och försäkringar. Vårt arbete med att teckna fler kollektivavtal kommer att fortsätta, och till nästa avtalsrörelse 2010 ska vi vara ett mycket starkt förbund, säger Malin Ackholt.


Daniel Färm
kommunikationschef
Hotell- och restaurangfacket
070-650 12 09

Ämnen

  • Politik