Gå direkt till innehåll
Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt halsen. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0,1 sekunder när den är involverad i en olycka.
Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt halsen. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0,1 sekunder när den är involverad i en olycka.

Pressmeddelande -

Hövdings företrädesemission övertecknades

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (publ) avslutades den 8 juni 2016 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 130 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 20 maj 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelas aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 11 140 553 SEK, fördelat på totalt 11 140 553 aktier.

- Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen som visar att det finns stor tilltro till bolagets verksamhet.Med kapitalet vi nu tillförs har vi resurser att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt och för att etablera Hövding som ledande aktör på marknaden för cykelhjälmar, säger Fredrik Carling, VD för Hövding.

Handel med betalda tecknade aktier (HOVD BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under juli månad 2016.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Hövding i företrädesemissionen och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare till Hövding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Carling, VD, Hövding Sverige AB (publ)

Tel: 040 – 236 868

fredrik.carling@hovding.se

Denna information

Hövding Sverige AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.30 den 10 juni 2016.

Om Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer ”Hövding – Airbag for Urban Cyclists”. En revolutionerande cykelhjälm bestående av en krage innehållande en airbag som cyklisten bär kring halsen. Airbagen löser ut först vid en olycka och är utformad som en huva som omsluter och skyddar cyklistens huvud och nacke. Utlösningsmekansism styrs med hjälp av sensorer som registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding erbjuder överlägsen säkerhet i form av världens bästa stötupptagningförmåga och skydd mot rotationsvåld. Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

Ämnen


Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka och i ett stort cykelhjälmstest utfört av Folksam visades att Hövding har 3 gånger bättre stötupptagningsförmåga än alla traditionella cykelhjälmar. Hövdings airbaghjälm för cyklister har de senaste tre åren börjat lanseras internationellt och finns idag på 15 marknader i Europa samt i Japan. Hövding säljs i över 400 butiker och på hovding.com. Enbart i Sverige finns Hövding i drygt 100 butiker. Företaget har ca 20 anställda i Malmö. Hövding noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015 www.hovding.s

Kontakter

Press

Press

Presskontakt

Hövding - Airbag for cyclists

Hövding har sitt ursprung i grundarna Anna Haupts och Terese Alstins examensarbete i industridesign vid Lunds Universitet 2005.

Examensarbetet ledde till konceptet airbagcykelhjälm och fick Innovationsbrons Idéstipendium. Detta blev startskottet för att utveckla Hövding till en riktig produkt. 2006 vann Hövding Venture Cup, varefter Hövding Sverige AB startades.

Hövding har genom åren växt från två personer med en bra idé, till ett börsnoterat företag som kan hantera allt från utveckling och tillverkning av en produkt till marknadsföring och försäljning. Idag finns cirka 30 medarbetare på Hövding som alla triggas av att höra ordet ”omöjligt”. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa.

Huvudkontoret ligger i en gammal chokladfabrik i Malmö – världens sjätte bästa cykelstad. Produktionen av Hövding genomförs i samarbete med det japanska företaget Nihon Plast.

Hövding Sverige AB
Monbijougatan 17C
211 53 Malmö
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum