Skip to main content

Stabil omsättning trots sen start på våren - Delårsrapport Kvartal 1 2018

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 08:35 CEST

Stabil omsättning trots sen start på våren - Delårsrapport för Hövding AB och kvartal 1 2018

FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN

  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 var 5 700 (6 334) st (-10%)
  • Nettoomsättningen var 8 220 (8 632) TSEK (-5%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 22% (27%) 
  • EBITDA uppgick till –10 189 (-8 216) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till –11 038 (-10 512) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,74 (-0,94) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 915 (-12 140) TSEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Stabil omsättning trots sen start på våren

HÖVDING OCH STADIUM TAR NÄSTA GEMENSAMMA STEG

I perioden avtalades introduktion i 10 fysiska Stadiumbutiker under våren 2018. Hövding har sedan tidigare funnits tillgänglig på stadium.se sedan hösten 2017.

HÖVDING STÄRKER SIN ORGANISATION MED NYCKELKOMPETENSER

Hövding rekryterade ytterligare en airbagingenjör och algoritmutvecklare. Hövding har sedan tidigare experter inom alla produktkritiska områden men förstärkte organisationen för att säkra framtida satsningar inom produktutveckling och nästa generation.

Antal sålda Hövdingar under kvartal 1 minskade med 10% jämfört med föregående år. Omsättningen minskade med 5%.

Samtliga kanaler och marknader hade ett tufft kvartal. En ovanligt sen vår gjorde att både cyklister och butiker dröjde med sin säsongstart. Försäljningen i januari och februari var över föregående års medan mars var under förväntan.

När vi nu stängt april månad ser vi att vi är tillbaka på fortsatt start tillväxt. +67% sålda Hövdingar jämfört med föregående år.

För oss handlar 1a kvartalet mycket om att bereda väg för högsäsong. Att vi inför säsongen har säkrat fysisk försäljning i Stadium, samtliga tyska Globetrotter butiker och tyska sportkedjan Sportcheck är några av de viktiga steg vi nu tagit. Vi för även dialoger med flera större kedjor i England som jag förväntar mig ge resultat. Omorganiseringen för ökat fokus mot onlineförsäljning förväntas också börja ge resultat under nästa kvartal. Vi har även en rad aktiviteter och kampanjer inplanerade med våra stora kunder så som Designtorget, Team Sportia, Intersport med flera. Med bra uppbyggt lager, om än något högre än planerat, kommer vi möta säsongen med hög servicegrad mot kunder.

Som jag talat om tidigare kommer vi under 2018 gå in i nästa viktiga fas i vår utveckling av 3e generationen Hövding. Genom lyckad rekrytering av ytterligare airbag- och algoritmexpertis har vi den organisation som behövs för att bli klara med lansering under 2019.

Vi har precis avslutat 8 intensiva veckors olycksdatainsamling med den senaste generationen sensorer och samlat 2 500 olyckor genomförda av stuntmän och stuntkvinnor. Det är en väsentligt högre volym data än i tidigare versioner av Hövding och kommer möjliggöra en ännu skarpare algoritm. Vi har i Malmö redan byggt en handfull prototyper och kommer i det kommande kvartalet tillverka nästa omgång i större volym. Det kommer att göras i den fabrik där framtida produktion ska ske.

Marginalen landar på 22%. I linje med hur vi avslutade 2017. Vi fortsätter att ge bruttomarginalen högt fokus internt. En del i det arbetet är fortsatt förbättring av produktkvaliteten genom implementering av den uppdaterade algoritmen. Nu säljer vi bara produkter med den uppdaterade mjukvaran vilket vi gradvis kommer att se en positiv effekt av under 2018.

Vi börjar närma oss 100 000 Hövdingar ute i trafiken. Drygt 2 300 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat liv. Speciellt under vintertid märker vi behovet av skydd extra mycket. Jag fortsätter dela med mig av inspirerande användarfeedback. Denna gång Pia som cyklade och välte med sin Hövding ”Om hjälmen inte hade löst ut hade jag förmodligen skadat halva mitt ansikte. Så glad för min Hövding”. Fler och fler cyklister vet att hövding har världens bästa stötupptagning. Vad Pia uppskattade var att den också täckte in väsentligt mer av huvud och ansikte.

Fredrik Carling

VD, Hövding Sverige AB (publ)Läs hela rapporten i bifogade dokument.

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com