Pressmeddelande -

Glitnir AB blir HQ Direct

HQ AB förvärvade under oktober samtliga aktier i Glitnir AB. Affären kompletterar HQ:s befintliga verksamhet inom Investment Banking och leder till mervärde via ett utökat produkterbjudande, samt en breddad kundbas i och utanför Sverige.

HQ ser stor potential i att fokusera på det förvärvade bolagets kärnverksamhet och att utveckla den spetskompetens som personalen besitter inom detta område. Ett led i detta arbete är namnbytet till HQ Direct.

"HQ har en finansiell och operativ stabilitet samt ett starkt varumärke. Förutsättningarna är goda för att fortsatt tillväxt inom vår kärnverksamhet. Vidare avser vi att ge våra kunder tillgång till HQ:s lyckade satsning på case-orienterad aktieanalys.", säger Lars Hamberg tf VD, HQ Direct.

För ytterligare information:
Lars Hamberg, tf VD, HQ Direct, tel: + 46 (0)8 696 17 00
Mikael König, VD och koncernchef på HQ Bank, tel: +46 (0)8 696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.
HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.
HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.
Antalet anställda är cirka 250 personer.
Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Ämnen

  • Ekonomi, finans