Pressmeddelande -

HQ AB tillträder aktierna i Glitnir AB


Som tidigare meddelats har HQ AB tecknat avtal med Glitnir banki hf om att förvärva 100 procent av aktierna i Glitnir AB mot kontant betalning om cirka 60 MSEK. HQ AB har i dag fullföljt förvärvet och tillträtt som ägare till Glitnir AB.

I samband med HQs tillträde av aktierna har nuvarande VD, Anders Holmgren begärt att få lämna sin post. Lars Hamberg har utsetts till tillförordnad VD i Glitnir AB.

"HQ har en finansiell och operativ stabilitet. Glitnir AB:s kärnverksamhet växer och vi ser en stor potential i att utveckla den spetskompetensen som personalen besitter inom området", säger Mikael König, koncernchef och VD HQ.


För ytterligare information:
Mikael König, VD och koncernchef på HQ, tel: +46 (0) 696 17 00
Fredrik Crafoord, vice vd HQ och chef HQ Investment Banking, tel: +46 (0) 696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.
Antalet anställda är cirka 250 personer.

Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Ämnen

  • Ekonomi, finans