Pressmeddelande -

Hörselskadades kongress kräver att "oförsvarliga" avgifter avskaffas

Avskaffa kostnadstak på hörapparater och se till att alla avgifter i samband med utprovning av hjälpmedel omfattas av högkostnads­skyddet.
Det kravet riktade Hörselskadades Riksförbunds kongress till landstingen i ett uttalande på söndagen.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) slår fast att den som behöver ska få hjälpmedel och rehabilitering. Men sedan mitten av 1990-talet har hälften av landstingen infört en uppsjö av särskilda avgifter och kostnader, som saknar motsvarighet inom andra sjukvårdsområden.
När Hörselskadades Riksförbund (HRF) hade kongress 22-25 maj i Örebro presenterades en ny kartläggning som visar att sådan negativ särbehandling förekommer i 14 av 21 landsting (HRF/Handu 2008). Här är det inte sällan den enskildes plånbok som styr valet av hjälpmedel istället för de individuella behoven
Kartläggningen väckte starka reaktioner bland de cirka 180 kongressombuden: "Sveriges hörselskadade har fått nog. Under ett helt decennium har vi tvingats uppleva hur vår medborgerliga rätt till ‘vård på lika villkor' urholkas och kränks", står det i kongressens uttalande, som antogs med acklamation.
Kongressen protesterade också mot att särskilda avgifter och kostnader för hörapparater ligger utanför det ordinarie högkostnadsskyddet i 13 av de ovan nämnda 14 landstingen. I två landsting (Stockholm och Uppsala) ingår hörapparater i ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel.
"Landstingens systematiska, negativa särbehandling av hörselskadade är oförsvarlig", anser HRF-kongressen."Vi kräver därför att landstingen omedelbart avskaffar kostnadstaken, samt att alla avgifter i samband med utprovning av hjälpmedel omfattas av högkostnads­skyddet."
HRFs uttalande samt avgifter och kostnader, län för län, bifogas.

Hörselskadades Riksförbund (HRF), med 36 000 medlemmar, har just avslutat sin kongress 22-25 maj på Conventum i Örebro. Läs mer på www.hrf.se/kongress2008
För mer information:
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor