Gå direkt till innehåll
Visionsbild över fastigheten Kugghjulet i Västerbro
Visionsbild över fastigheten Kugghjulet i Västerbro

Pressmeddelande -

Detaljplanen för Kugghjulet på Västerbro går ut på samråd

Under torsdagskvällen togs beslutet om att detaljplanen för fastigheten Kugghjulet på Västerbro går ut på samråd. Därmed blir det öppet för allmänheten att ta del av planerna.

Det var under torsdagskvällen som byggnadsnämnden i Lunds kommun tog beslutet att skicka ut det, av HSB och JM, framtagna förslaget på detaljplan på samråd. Samrådet förväntas pågå under maj och juni, därefter sker granskning. Om allt går enligt plan förväntas bostäderna kunna säljstartas under 2022.

Det nya bostadsområdet som nu går ut för samråd kommer knyta samman Lunds västra delar med centrum på ett naturligt sätt. Fastigheten Kugghjulet är centralt belägen i den nya stadsdelen Västerbro och här äger såväl HSB Skåne som JM mark. Visionen för området är att skapa en modern kvartersstad med variation i bebyggelsen och många gröna inslag. Centralt på tomten planeras en stor park för rekreation.

- Vi tror mycket på Lunds utveckling och detta blir det tredje bostadsområdet i Lund som vi är med och utvecklar. Det känns kul att göra det tillsammans med JM och vår gemensamma utveckling av den här stadsdelen kommer att bli mycket spännande, säger Caroline Sellström, Affärsområdeschef marknad och medlem på HSB Skåne.

Området kommer att ha en tydlig miljöprofil i bebyggelsen och de båda företagen bygger med såväl Svanenmärkning som med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Tillsammans beräknar de båda företagen att tillföra upp emot 1000 bostäder till området.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Malin Bengtsson

Malin Bengtsson

Kommunikationschef, HSB Skåne HSB Skåne 046-210 84 45

Relaterat innehåll

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.