Gå direkt till innehåll
HSB-fastigheter i Växjö har tilldelats Miljöbyggnad Silver

Pressmeddelande -

HSB-fastigheter i Växjö har tilldelats Miljöbyggnad Silver

HSB fastigheterna Hackan, Eldaren och Stinsen i Växjö har tilldelats certifieringen Miljöbyggnad Silver!

– Det är roligt att se att det strukturerade arbete vi utför vad gäller Miljöcertifieringen ger frukt. De nybildade föreningarna och våra hyresgäster efterfrågar i allt större grad Miljöcertifieringen, vilket gör det extra roligt att vi på kort tid har lyckats certifiera tre fastigheter, säger Kajsa Högelius, affärsområdeschef för nyproduktion på HSB Sydost.

Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Det innebär att en tredje part granskar miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda utifrån sexton olika värden. Bland annat granskas energianvändning, luftkvalité och ventilation, samt insläpp av dagsljus. Systemet ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council. Läs mer om certifieringen Miljöbyggnad här.

Vad innebär nivå Silver?

Byggnader som certifieras med Silver uppfyller inte endast lagkrav, utan presterar en bra bit över satta värden – bland annat gällande solskydd, ljudmiljö och ventilation.

Fastigheterna

HSB brf Eldaren hittar du på det södra stationsområdet i Växjö. Fastigheten består av 81 bostadsrätter fördelade på tre trappuppgångar. Det första spadtaget togs under senhösten 2014 och fastigheten hade första inflyttning i februari 2017.

HSB brf Stinsen byggdes intill HSB brf Eldaren, på södra stationsområdet i Växjö. Byggnationen påbörjades under 2015 och första inflyttning skedde i februari 2018. Fastigheten består av 76 bostadsrätter fördelade på 4 trappuppgångar.

HSB Hackan består av 51 stycken hyresrätter och ligger i stadsdelen Hov i Växjö. Byggnationen påbörjades vintern 2015 och stod klart för inflyttning under sommaren 2017. Fastigheten har dessutom tilldelats Växjö kommuns byggnadspris 2017. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Kajsa Högelius

Kajsa Högelius

Verksamhetschef Nyproduktion Nyproduktion HSB Sydost 010-4513155

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.