Gå direkt till innehåll
HSB Östergötlands ordförande Mariethe Larsson samt konstnären Pablo von Eckardstein framför det nya konstverket i Folkets Park, "När vi dansar..."
HSB Östergötlands ordförande Mariethe Larsson samt konstnären Pablo von Eckardstein framför det nya konstverket i Folkets Park, "När vi dansar..."

Pressmeddelande -

HSB inviger Nytt konstverk i folkets park

"När vi dansar…” heter det nya konstverk som HSB invigt i Folkets Park i Linköping. Konstverket är skapat av linköpingskonstnären Pablo von Eckardstein, som har sin smedja vid Göta Kanal. HSB har en lång historia av att förse samhället med konst och kultur. Sven Wallander, som var HSB:s grundare, arbetade som arkitekt och var mycket konstintresserad. Med bildandet av HSB ville han förbättra den svenska bostadsstandarden men också i tidens folkbildande anda, förse bostadsområden med god konst och kultur. Konsten skulle nå folket och möta dem där de var.

Så härligt att kunna pryda vår park med ett konstverk som knyter an till historien här i Folkets Park där så många dansat och träffats. Vi vill med detta skapa en än mer attraktiv boendemiljö i området som både ger en identitet och ökar samhörigheten. Här kan man slå sig ner och låta konstverket väcka nyfikenhet och tankar. Konst ställer alltid frågor om våra livsvillkor, vilka vi är och vart vi är på väg och just det här kanske också bjuder upp till dans, säger Mariethe Larsson, ordförande för HSB Östergötland.

HSB som snart fyller 100 år har alltid varit samhällsbyggare och redan i de första föreningarna lät HSB uppföra konstverk i entréer och på gårdar. Ambitionen att förse bostäder med konst har präglat HSB:s nybyggnation allt sedan dess.

Målet med ”När vi dansar…” har varit att det ska bjuda in och spegla olika grupper av människor. Förhoppningen är att de som bor i området men även andra som rör sig där, ska känna att konstverket bidrar till upplevelsen av platsen och dess historia. Konstverket speglar dåtiden – då Folkets Park var en plats för dans och umgänge men speglar även nutiden där möten mellan människor blir allt viktigare, säger Pablo von Eckardstein.

Invigningen som hölls utan publik filmades och genomfördes av HSB Östergötlands ordförande Mariethe Larsson samt konstnären Pablo von Eckardstein.

Filmen publiceras på HSB Östergötlands hemsida.

Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Relaterat material

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.