Gå direkt till innehåll
HSB Landskrona tecknar nytt avtal med Landskrona BoIS

Pressmeddelande -

HSB Landskrona tecknar nytt avtal med Landskrona BoIS

En del av HSB Landskronas långsiktiga hållbarhetsarbete handlar om att samarbeta med organisationer som är samhällsbyggare och främjar social utveckling. Nu förlänger den medlemsägda organisationen sitt sponsringsavtal med Landskrona BoIS. 

En starkt bidragande orsak till det fortsatta partnerskapet är bland annat att Landskrona BoIS satsar på damfotbollen och gör den till en del av föreningens ordinarie verksamhet.  

–  Vi är stolta över att fortsätta vårt partnerskap. Fotbollen har en betydande del i gemenskapen i ett samhälle. HSB bygger bostäder för alla och det är självklart att våra sponsorpengar ska gå till både kvinnor och män, säger Mia Gustafson, marknads- och kommunikationschef.

Medlemsorganisationen har öronmärkt sponsorpengarna, så att hälften av pengarna går till damfotbollen och hälften till herrfotbollen. 

– Det är med stor glädje att vårt viktiga samarbete fortsätter. I många år har HSB varit en stark partner till BoIS. På senare år har samarbetet varit en betydande anledning till att vi nu står med en växande tjejverksamhet och ett damlag, säger Anders Lindfors, marknadsansvarig på Landskrona BoIS.

Avtalet löper ett år i taget.


Ämnen

Kategorier

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Mia Gustafson

Mia Gustafson

Marknads- och kommunikationschef HSB Landskrona 0725-41 89 79

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.