Gå direkt till innehåll
Mattias Lundström, Vd HSB Norr och Maria Adlers, Vd PiteBo på Norrstrand i Piteå.
Mattias Lundström, Vd HSB Norr och Maria Adlers, Vd PiteBo på Norrstrand i Piteå.

Pressmeddelande -

HSB Norr och PiteBo planerar nyproduktionsprojekt tillsammans

HSB Norr och PiteBo planerar för ett gemensamt nyproduktionsprojekt med bostäder i flerfamiljshus på Norrstrand i Piteå. Planen är att bygga ca 120 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Detta framgår av ett yttrande som PiteBo och HSB lämnat in till Piteå kommun som ett förslag till att utöka området runt Nördfjärden i Piteå med bostadsbebyggelse.

–Vi är oerhört inspirerade av det här samarbetet och tror att vi tillsammans kan skapa en attraktiv boendemiljö som kan locka många olika hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Projektet kommer sannolikt även att locka en och annan inflyttare till Piteå, säger Maria Adlers, Vd, PiteBo.

Piteå kommun har som mål att befolkningsmängden, under de kommande åtta åren, ska växa med nästan 4000 personer. Det innebär att vi i en nära framtid behöver bygga i runda tal 2000 nya bostäder för att kunna möta den ambitionen. Det vill PiteBo och HSB Norr vara med och bidra till genom detta projekt.

Det gemensamma förslaget innefattar ett nytt bostadsområde på Norrstrand, ett centrumnära och lugnt område som är tilltalande för många. Projektets skisser, så som de ser ut idag, rymmer 116 lägenheter fördelat på fyra huskroppar med sex, åtta och tio våningar, på en plats som till största del upptas av en grusplan idag. Hälften av lägenheterna planeras att bli hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter. Husen och lägenheterna kommer att präglas av miljö- och klimatmedvetenhet och hålla en hög standard. Gestaltning och boendemiljö kommer att utgå från den vackra platsen med ambition att förstärka den gröna parkkänslan.

–HSB vill gärna bygga nya bostadsrätter för våra medlemmar och bosparare i ett av Piteås attraktivaste lägen. Att det dessutom inte har byggts nyproduktion av bostadsrätter i Piteå sedan 1990-talet känns ännu mer spännande. Vi är väldigt positiva till samarbetet med PiteBo och har etablerat en förtroendefull dialog, säger Mattias Lundström, Vd HSB Norr.

Området erbjuder goda kommunikationer med cykelvägar och lokaltrafik och en närmiljö som främjar hälsa och välbefinnande med Tallåsens orörda skog, strandpromenad, grönområden och skateboardpark inpå husknuten.

Kontaktuppgifter:

Mattias Lundström, HSB, mattias.lundstrom@hsb.se, 070-313 36 00
Maria Adlers, PiteBo, maria.adlers@pitebo.se, 070-321 67 80

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Mattias Lundström

Mattias Lundström

VD HSB Norr 070-313 36 00

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.