Gå direkt till innehåll
Johan Fjellström, Arkitekt MSA, Arkinova arkitekter har ritat förslaget.
Johan Fjellström, Arkitekt MSA, Arkinova arkitekter har ritat förslaget.

Pressmeddelande -

HSB ska bygga i centrala Örnsköldsvik

Nu är det klart att HSB vinner Örnsköldsviks kommuns markanvisningstävling för kvarteret Bryssel i centrala Örnsköldsvik.

”I ett väl genomarbetat förslag kombinerar HSB stadsmässig bebyggelse med en attraktiv boendemiljö.” Skriver Örnsköldsviks kommun på sin hemsida. Kvarteret kommer att rymma 30-40 lägenheter, lokaler för handel och en integrerade parkeringslösning under grönytorna.

– Eftersom HSB inte byggt i Örnsköldsvik sedan slutet av 1980-talet känns det extra kul att äntligen få visa att vi är en aktör att räkna med här igen. Att vara den som utses till vinnare i markanvisningstävlingen för kvarteret Bryssel känns hedrande.

Nu är det fullt fokus på att så snabbt som möjligt komma igång med de nya bostäderna, säger Anders Wallner, vice vd, HSB Södra Norrland.

Under hösten 2016 utlyste kommunen en tävling för att få nya idéer om hur en centralt belägen tomt skulle kunna bebyggas på ett sätt som skapar mervärde till stadskärnan. Totalt lämnades fyra bidrag in till markanvisningstävlingen. Det vinnande bidraget kommer att ställas ut på Örnsköldsviks kommunhus inom kort.

Ett reservationsavtal kommer nu att tecknas mellan HSB och Örnsköldsviks kommun. Avtalet ger HSB delaktighet i detaljplanearbetet och ensamrätt att exploatera markanvisningsområdet.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Frida Persson

Frida Persson

Presskontakt Marknadsansvarig HSB Sydost 010-4513163

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.