Gå direkt till innehåll
Sorterat garderoben? Ge kläderna nytt liv genom att sortera dem för återbruk.
Sorterat garderoben? Ge kläderna nytt liv genom att sortera dem för återbruk.

Pressmeddelande -

Insamling av textilier i HSB Skånes hyresfastigheter

Varje år slängs drygt 7,5 kilo textilier per person. Mycket av detta hade kunnat få en andra chans, antingen genom återbruk eller återvinning. Via ett samarbete med Textil Recycling vill nu HSB Skåne underlätta för sina hyresgäster att samla in textilier.

Trenden för återbruk och återvinning i Sverige pekar alltmer på att sortering av textilier ska ske i närheten av det egna hemmet, så kallad fastighetsnära insamling. Genom att komplettera med textilåtervinning i anslutning till fastigheten hoppas HSB Skåne på att fler hyresgäster ska sortera allt från kläder och skor till dukar, lakan och hela leksaker. Det är ett samarbete med Textil Recycling som ska möjliggöra insamlingen och i ett första skede är det fyra fastigheter i Lund som får fastighetsnära insamling av textilier.

– I dagsläget ställs det en hel del kassar, med framförallt kläder i, på golvet i våra miljörum. Jag hoppas att de nya insamlingskärlen i anslutning till fastigheterna kommer att innebära att fler hyresgäster får lättare att sortera även textilier på rätt sätt så att de inte hamnar i soporna, säger Fredrik Hansson, husvärd på HSB Skåne.

De fyra fastigheterna som kommer att vara först ut med att få insamlingskärl är Soldiset, Ärtan, Måsen och Regnbågen. Blir resultatet så bra som förväntat kommer fler fastigheter i HSB Skånes verksamhetsområde att successivt få kärl för återbruk och återvinning av textilier.

Genom att öka den aktiva livslängden för textilier kan dess totala miljöpåverkan minska med upp till 70 procent, beroende på användningstiden. Tömning och ansvar för kärlen står Textil Recycling för. De gör en snabb sortering av allt som samlas in och säljer sedan dessa vidare, antingen till återbruk eller återvinning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Malin Bengtsson

Malin Bengtsson

Kommunikationschef, HSB Skåne HSB Skåne 046-210 84 45

HSB Regionalt

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
ca 25 000 hyresrätter
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

I detta nyhetsrum återfinns regionala HSB-föreningar. Malmö, Göteborg, Stockholm och Riksförbundet har dock separata nyhetsrum.